Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Advarsel mot grendastrid i idretten

obs1_2.jpgKommunestyret kuttet onsdag en million kroner i lånegarantien til Orkdalsbanken stadion. OIL søkte om 5, men får 4 millioner i kommunal garanti for banklån. Saken handler like mye om prinsipper som penger. Knut Even Wormdal (Ap) advarte mot at forskjellsbehandling av idrettslag fører til ufred og grendastrid.
Også Jorunn Wormdahl Asbøll (V) advarte mot OILs framgangsmåte.

Kritikken går på at Orkdal IL utvidet prosjektet kraftig underveis. Dermed måtte laget låne mer penger. Orkdal kommune som garantist fikk bare beskjed i ettertid om at økt kommunal garanti var en forutsetning for det økte lånet.

Orkdal IL søkte om å utvide lånegarantien fra 3,5 til 5 millioner kroner. Begrunnelsen var ikke kostnadssprekk, men at Orkdal IL bevisst hadde valgt å bygge dyrere enn først planlagt.

Kritikken går også på at en slik framgangsmåte kan bety sniking i køen i forhold til spillemidler. Det går i så fall på bekostning av andre anlegg - og andre idrettslag.

Kommunestyret utsatte saken i sommer og ba om dokumentasjon på økonomien ved Orkdalsbanken stadion. Den foreligger nå uten at Knut Even Wormdal (Ap - og OIF) fant svar på alle spørsmål.

Wormdal argumenterte slik i kommunestyret onsdag:

* Skal vi akseptere at et prosjekt bare utvides uten at dette drøftes med garantistiller (kommunen)? I så fall er det innført en ukultur.

* OILs søknad innebærer at kommunen skal ta en svært stor del av ansvaret. Idrettslagene skal likebehandles. Fortsetter vi slik, vil det bety flere titalls millioner i kommunale lånegarantier i årene som kommer.

* Friidrettsdelen ved Orkdalsbanken stadion står nede på tiendeplass på kommunens anleggsplan. Søknaden innebærer at dette anlegget favoriseres framfor andre som har hatt høyere prioritet.

Knut Even Wormdal berørte deretter politikk og idrett som en mulig årsak til grendastrid i Orkdal:

- Her må politikerne holde tunga rett i munnen. Hvis vi likebehandler idrettslagene er det fint. Hvis vi gjør det motsatte skaper vi ufred.

Jorunn Wormdal Asbøll (V) ga uforbeholden ros til OIL for dugnadsinnsatsen ved Orkdalsbanken stadion. Men la til:

- Jeg er glad denne saken ble utsatt i første omgang. Også jeg hadde en del spørsmål å stille angående spillemidler. Dessuten er det slik at du skal spørre først og grave etterpå. Ikke grave først, og så spørre. Det blir ingen sedvane for meg å gi kommunale garantier i ettertid.

Flertallet vedtok å øke garantibeløpet med 500 000 i stedet for 1,5 millioner. Bare to representanter (fra Orkdalslista) stemte for rådmannens forslag om å gi full pott.

nr__mme2_1_1.jpgSaken er spesielt følsom fordi det er hard kamp om spillemidler til anlegg. OIF har i flere år forsøkt å få gjennomført tiltak i Idrettsparken (her illustrert med inngangspartiet til dusj- og garderobebygget.) Samtidig har OIL Anlegg, under ledelse av Jorodd Asphjell, finansiert og bygd ut Orkdalsbanken stadion med friidrett i ekspressfart. Asphjell er en av de mektigste personer i norsk idrett.

Stadion er bygd. Halvparten av lånet dekkes inn av spillemidler.

Vedtaket i kommunestyret betyr at banken nå må ta en risiko i tilfelle OIL skulle få vansker med å betale ned på lånet.

 

 

 

Publisert 14.10.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse