Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bårdshaug Vest knekker Orkanger?

orkanger_5.jpgFlere politikere frykter at den planlagte utbygginga på Bårdshaug Vest og OTI-sentret vil ta knekken på Orkdalsveien (bildet). Det går fram av referatet fra et idéseminar i prosjektet Orkdal 2040. Politikerne spør seg hvordan de kan styre utviklinga på Bårdshaug Vest. Men de gir foreløpig ingen svar.

Referatet inneholder idéer og tanker, og ingen vedtak. Her er to av de mest interessante punktene:

* Det tåles ikke mer "strekk" i sentrumsutviklinga. Orkdalsveien tåler ikke 15 000 nye kvadratmeter på OTI og 30 000 kvadratmeter på Bårdshaug Vest.

* Bårdshaug Vest skal inneholde "bilbasert" handel. Vi må ha klare regler for hva som kan tillates på Bårdshaug Vest. Er det mulig? spør deltakerne.

Svaret på det spørsmålet kan komme til å avgjøre om vi får et moderne sentrum eller ei trafikkmaskin mellom tre varehus på Orkanger. Da to unge Ap-politikere forsøkte å "fryse" arbeidet på Bårdshaug Vest, ble de skjelt ut offentlig av Rasmus Skålholt (Sp), leder av hovedutvalg forvaltning.

Planlegginga på Bårdshaug Vest går dermed videre trass i bekymringa som har kommet fram. Bransjeblanding - dvs at tunge og lette varer selges under samme tak - kan frata politikerne kontrollen fullstendig.

Andre momenter som er nedfelt i referatet fra idédugnaden:

* Det er dyrt å bygge i sentrum. Kommunen må vurdere stimuleringstilskudd (uten at type tilskudd er konkretisert.)

* Parkeringsarealene i "sentrum" (Orkdalsveien, Sæther/Rømme?) må reduseres. Parkeringshus bør planlegges.

* Orkdalsveien er avhengig av at nisjebutikkene holder ut. Bygging av nytt kulturhus kan dra med seg andre bedrifter. (I tråd med Orkanger Vels høringsuttalelse).

VedE39_5_1.JPG* Tungtrafikken bør bort fra Bårdshaug Øst (også i tråd med Orkanger Vel - bildet).

* Et høyt bygg kan bli et signalbygg i sentrum. 5-7 etasjer (!) kan være mulig.

Andre innspill bærer preg av å være gode ønsker uten forslag om virkemidler for å nå målene. Eksempelvis:

* Orkdalsveien må beholdes og utvikle tilbudet av butikker og servicetilbud som ikke ønsker å ligge i kjøpesenter. Det bør satses på nisjebutikker. (Men hvem skal satse, hvorfor og hvordan? Det er vel ikke kommunen som skal åpne butikker?)

De tre sentrale spørsmålene står fortsatt ubesvart etter det som beskrives som et interessant og vellykket seminar i Rindal:

1. Hvor skal sentrumskjernen ligge?
2. Hva skal den inneholde?
3. Hvordan skal innholdet føres dit?

Politikerne som deltok var Gunnar H. Lysholm og Elisabeth Mælen Lunde (Orkdalslista), Arne Grønset (V), Ivar K. Gangås (KrF), Knut Even Wormdal og Wenche Bøe Lindset (Ap), Joar Syrstadeng (FrP) og Eli Karoline Olsen (H).

Hele referatet kan du lese her.

 

 

Publisert 13.10.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse