Besøkstall

120 674 denne måneden

16 463 279 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Strid om Rianmyra

Rianmyra_friomr__de_Orkanger_012_1_1.jpgNaboene har klaget på den planlagte utvidelsen av Rianmyra barnehage. De mener bygget blir for høyt og stygt, og at det vil ødelegge solforholdene. Bygningen kommer på det tidligere friområdet ved Grensen(bildet). Fylkeskonservatoren i Sør-Trøndelag har fått kopi av protestbrevet.

Behovet for flere barnehageplasser gjorde at kommunestyret i fjor omregulerte friområdet til offentlig formål. Orkanger Vel var skeptisk, siden de grønne lungene i sentrum blir færre og færre. Dessuten har kommuneplanen som mål å bevare friområdene i tettbygde strøk.

Nå foreligger det endelige forslaget til bygningsmessig løsning. De nærmeste naboene er fortvilt, særlig fordi det de mener er en syv meter høy kloss tar mye sol.

Også kommunestyret var i utgangspunktet skeptisk til den arkitektoniske løsningen. Kommunens bygg blir liggende inntil den verneverdige trehusbebyggelsen på Nerøra. Bygget vil få en annen utforming enn det som er skikken i området.

Derfor ble det laget et alternativt forslag med en mer tilpasset arkitektur. Det har også vært foreslått å speilvende bygget for å få større avstand til naboene. Byggenemnda nøyer seg imidlertid med å gå inn for at bygningen trekkes 3,7 meter lenger vekk fra nabogrensene.

Hensynet til uteareal, praktisk drift og økonomi har stått sentralt i duskusjonen om bygningsmessig løsning.

Naboene håper at politikerne ombestemmer seg - eller at fylkeskonservatoren setter ned foten fordi bygget vil skille seg så mye ut fra den eksisterende  bebyggelsen.

 

Publisert 26.05.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse