Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIF ber på ny om hjelp til Ulvåsveien

Ulv__sFuruRokoll_002_2.jpgOIF har på nytt søkt om at Orkdal kommune overtar drifta av Ulvåseien og parkeringslassen. Det koster mer å vedlikeholde veien enn det idrettsforeninga får i støtte. Dermed må OIF bruke av egne driftsmidler for å sikre folk flest adgang til marka. I fjor høst sa kommunen nei.

Orkdal kommune ville avvente spørsmålet om å overta ansvaret for veien i fjor høst. I stedet fikk OIF et tilskudd på 80 000 kroner - som var høyere enn tidligere.

Regnskapet viser at det koster 90 000 å drive veien og parkeringsplassen i år. Til neste år har OIF budsjettert med 140 000 kroner.

Et omfattende dugnadsarbeid både sommer og vinter sørger for å holde løypene i marka i topp stand. I år har OIF bygd nye bruer og klopper. Det er ryddet mye skog langs traseen. Og når snøen kommer, er det også OIF som holder løypene åpne.

Ulv__sen_002_3.jpgForeninga mener derfor det er urimelig at man skal ha utgifter til selve atkomsten. Folk fra hele kommunen, og også fra andre kommuner, bruker Ulvåsmarka.

Ved forrige søknad ble det argumentert med at Orkdal kommune har tatt over ansvaret for veien opp til Knyken.

 

 

Publisert 06.10.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse