Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny visjon for området Terna-Bruket

skisse_thumb_1.jpg

Orkla Utbygging AS foreslår utbygging av terrasseblokker, småhus og småbåthavn i fjæra mellom Bruket og Langbrua. Ideen er ment som et innspill til Orkdal 2040. På 2040-hjemmesiden kan du studere skisser av visjonen. Det aktuelle området mot sjøen er uten tvil et av de mest spennende på Orkanger. Men grunnforholdene er krevende.

Det er opp gjennom årene lagt fram flere forslag til bruk av dette sjønære arealet.

Ved forrige revisjon av kommuneplanen foreslo Orkanger Vel delvis omregulering til boligformål for å finansiere opparbeiding av et friluftsområde ut mot fjæra. Det ble ikke vedtatt.

I 2004 gikk det såkalte Gammelosen-utvalget inn for å lage et stort sjøbad ved oppvarmet vatn og garderober på stedet. Men verken kostnadskalkyle eller fiansieringsplan fulgte med forslaget, som har bllitt liggende i skuffen. Senere er det opparbeidet badeplasser i Gammelosen.

Orkla Utbygging AS har presentert ideen sin på dette flyfotoet:

sit_plan_thumb_1.jpg

Bjørn Tore Solstad, Arne Vangen, Arvid Blåsmo og Leiv og Sigurd Garberg står bak Orkla Utbygging.

Grunnforholdene er vanskelige i området. Jehovas Vitner ga tidligere i år opp å bygge en ny Rikets Sal på sørsida av Havneveien. (Jehovas Vitner har for øvrig fått foreløpig nei fra kommunen til i stedet å bygge på Thamshavntunet ved Orkanger stasjon. Der er det regulert til bolig, ikke menighetshus/allmennyttig formål.)

Bildet under viser området Bruket-Langbrua slik det er i dag. Bare fantasien - og eventuelt leira - setter grenser for hvor flott denne brakkmarka kan bli.

flyfoto_thumb_1.jpg

 

Publisert 01.10.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse