Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Strid om ulovlige leiligheter på Orkanger

fjord5_1.jpgHuseieren leide ut fire ulovlige leiligheter. I tillegg gikk kloakken fra huset på Orkanger rett ut i fjorden (bildet). Nå forsøker han å få dispensasjon til å leie ut leilighetene likevel. Begrunnelsen er at leilighetene er fine, at det er boligmangel i Orkdal og at han taper mye penger. Rådmannen sier kontant nei. Politikerne vil dra på befaring.

Rådmannen advarer sterkt mot å gi tilgivelse og tillatelse etter lang tids inntektsbringende lovbrudd. Blant annet er rådmannen redd for at en midlertidig dispensasjon til å leie ut ulovlige leiligheter blir et argument for permanent omregulering.

Altså; at om kommunen først gir litt etter, så blir synderen til slutt belønnet med full snuoperajon.

Flere ulovlige leiligheter er avslørt i Orkdal det siste året. Saken fra Orkanger har stor prinsipiell betydning - og stor økonomisk betydning for huseieren.

Et brudd i ledningsnettet avslørte at kloakk gikk fra det aktuelle huset, inn på kommunens overvannsledning og ut i sjøen.

Undersøkelser viste først tre - deretter fire - ulovlige leiligheter i bygningen.

Leilighetene er ulovlige fordi huset ligger på et område regulert til industri - ikke til boligformål. Bare en leilighet i huset er godkjent.

Avsløringen førte til at huseieren fikk vedtak om tvangsmulkt på 30 000 kroner pr måned hvis han ikke rettet feilene innen en viss frist. Kloakken er ordnet. Leietakerne har flyttet. Men huset er ikke tilbakeført slik det var før ombyggingen til ulovlige leiligheter.

Kommunen har imidlertid gitt fristutsettelser, slik at huseier har sluppet tvangsbøter så langt. Men nå ber utleier altså om å få lov til å leie ut likevel etter at kloakken er rettet.

Rådmannens råd til de folkevalgte er klart: Si nei.

Huseiers økonomi er ikke kommunens ansvar. Ting skje i riktig rekkefølge, i henhold til vanlig saksgang. Det må vedtas en ny reguleringsplan hvis utleie av leiligheter skal tillates, ifølge rådmannen.

Politikerne i hovedutvalg forvaltning har nå utsatt saken. De vil dra på befaring i boligen som inneholder en lovlig og fire ulovlige leligheter.

Ifølge rådmannens saksframlegg slet man i ett år for å få huseier til å rette opp de groveste manglene.

 

Publisert 28.09.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse