Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Strendene snart klare

Dugnad_24.05.2008_009_1_2.jpgCa. 20 personer møtte opp til dugnaden i Gammelosen lørdag 24.mai. Vi ryddet strendene, fjernet kratt og buskas og la ut to badeflåter i nord. Etterpå ble det grilling ved blant andre Liv Janne Syrstad og Jan-Rune Erlandsen (bildet) i det strålende været - og idédugnad.

Dugnad_24.05.2008_011_1_1.jpgStrendene er nesten klare foran badesesongen. Det gjenstår å kjøre på mer sand i Hermetikken og på begge sider av brua i nordenden. Vi venter på maskinell hjelp til dette. På bildet til venstre sjøsetter Alv Helge Skeie bådeflåtene i nord.

I tillegg har blant andre Jan Erik Bach, Oddbjørn Fossland og Brage Knudsen drevet dugnad på eget initiativ i lang tid. De har ryddet kratt langs turstien. Takk til dem!

Dugnad_24.05.2008_007_1.jpgArbeidsøkta i Gammelosen lørdag var også en sosial samling der både store og små (bildet) koste seg. Det ble diskutert nye tiltak vi kan prøve å gjennomføre. Det kom fram tre konkrete forslag som Orkanger Vel skal jobbe videre med:

* Hinderløype i skogen bak senen i Hermetikken. Naboer til stedet ønsker å rydde vekk kratt og metallskrot og legge bedre til rette for leik. Noe maskinhjelp må til, og vi ser for oss et samarbeid på maskinsiden med ildsjelene som lager nærmiljøanlegg i Nerviksdalen. Prosjektet i Nerviksdalen ledes av Ner-Øra Vel, men blir støttet økonomisk og praktisk av Orkanger Vel.

* Sitteplasser og levegg ved badestranda i Nordenden. Det vil bli forsøkt laget en skisse og kostnadsoverslag. Deretter tar Orkanger Vel stilling til om vi skal betale materialer og eventuelt noe faglig hjelp - og så organisere dugnad. Tanken er å gjøre det behagelig å sitte oppe i den sørvendte steinfyllingen under en lav levegg som skjermer mot vind, støv og trafikkstøy. Spørsmålet er blant annet om en slik vegg vil tåle snøbrøyting.

* Informasjonsskilt i sør, nord og ved Hermetikken. Vi skal sjekke pris og høre om kommunen eventuelt vil sette dem opp for oss. Vi ser for oss Velkommen-skilt med Orkanger Vels logo der vi ber folk stelle pent med friluftsområdet og rydde etter seg samtidig som vi varsler om at drikkelag er forbudt i henhold til politivedtektene.

På bildet under ser du en del av dugnadsgjengen etter endt jobb.

Dugnad 24.05

 

Publisert 24.05.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse