Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040 - mer kraftindustri eller mer hjernekraft?

B__rdshaug_003_2.jpgFlere enn Orkanger Vel kommer med innspill til planen Orkdal 2040. Knut Bonvik foreslår å arbeide for blant annet:
* Interkommunal sjukeheimsfløy ved sjukehuset.
* Nye studietilbud, som feks sjukepleierutdanning.
* Sikre arbeidsplasser for folk med høyere utdanning.
* Forskningssenter knyttet til industrimiljøet.

Orkdal ønsker å bli en moderne miljøkommune. Både Orkanger Vel og Knut Bonvik reiser en debatt som satt på spissen kan formuleres slik:

* Skal vi ha mer trafikk og fabrikk - eller satse mer på kompetanse og kunnskap?
* Mer kraftkrevende industri eller mer hjernekraft?

Bonvik mener det må jobbes målrettet for å skaffe  virksomheter vi virkelig ønsker på industriområdet i stedet for å "stable konteinere". I høringsuttalelsen til Bonvik heter det at industriarealer synes å bli tildelt etter innfallsmetoden.

Knut Bonvik spør om kommunen kan bidra til et samarbeid mellom industri og forskning for etablering av feks et forskningssenter.

I løpet av ti år vil hver tredje ungdom ta universitetsutdannelse. Dette er en viktig grunn til at Orkanger Vel argumenterer for å danne en urban bykjerne, og en attraktiv videregående og høyere utdanning.

I likhet med Orkanger Vel etterlyser Knut Bonvik en mer konkret plan. Også velforeningas uttalelse etterlyser håndfaste ambisjoner på utdanningsfeltet.

Knut Bonvik mener at en nedbygging av Råbyggfjæra vil undergrave de miljøpolitiske føringene i hele Orkdal 2040-prosjektet.

oversikt2_1.jpgStyret i Orkanger Vel diskuterte tirsdag Orkdal 2040 etter at vi har avgitt uttalelser både til kommuneplanens samfunnsdel og klima- og energiplanen. Ett tema som kom opp var spørsmålet om enda mer industri kan bli en for stor belastning.

Det følgende vil være  sentrale saker for Orkanger Vel mht arealbruk:

* Sikre at at utbygginga på Bårdshaug Vest ikke får et omfang og et innhold som ødelegger muligheten for å skape en bykjerne.

* Arbeide for bytte av virksomheter mellom Bårdshaug Vest og Bårdshaug Øst av hensyn til miljø og sentrumsdannelse.

* Arbeide for kulturhus/flerbrukshus/samfunnshus i sentrum for å stimulere til utvikling av en bykjerne.

* Arbeide for å sikre skoler og utdanning i sentrum av samme grunn.

Vi ser pr i dag ikke andre virkemidler enn offentlige bygg for å  dra nisjebutikker og annen ønskelig næringsvirksomhet til en sentrumskjerne.

Bildet under viser Bårdshaug Øst - innfallsporten til Orkanger. Velforeninga mener at her ligger virksomheter som hører hjemme utenfor sentrum.

VedE39_7_2.JPG

 

 

Publisert 24.09.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse