Besøkstall

120 674 denne måneden

16 463 279 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Byggeforbud vedtatt

Rundkj__r_1_1.JPGEt enstemmig Orkdal kommunestyre vedtok onsdag 28.mai å innføre byggeforbud på Orkanger i forbindelse med prosjektet "Orkdal mot 2040".
Byggeforbudet ble ikke tidsbegrenset. Det betyr at politikerne må ta stilling til søknader om dispensasjon etter hvert som de kommer. Målet er å utvikle et bedre sentrum enn dagens (bildet).

Rådmannen ønsket to års byggeforbud for å sikre ro og forutsigbarhet i planleggingsperioden.

Men et byggeforbud alene løser ingen problemer.  Det store spørsmålet nå er hvordan politikerne vil stille seg til søknader om dispensasjon fra forbudet. Hovedutvalg for forvaltning skal behandle slike søknader. Flertallet i dette hovedutvalget sørget så seint som 14.mai for å spre handelen ytterligere i stedet for å samle den.

Orkdalslista, Senterpartiet, FrP og Høyre tillot vanlig butikkdrift på Grønøra industriområde. Dette strider mot reguleringsplanen og målet om å skape et mer kompakt handelssentrum (se egen sak - Orkanger spres videre.) Ap, Venstre og KrF ville følge reguleringsplanen, men de tre partiene er i mindretall.

Ordfører Gunnar Lysholm har allerede antydet i ST at de gigantiske planene til Bermingrud på Bårdshaug Vest kan få grønt lys ganske raskt. I verste fall betyr det en voldsom spredning av handelen, fordi det er vanskelig å trekke en klar grense mellom hva som er tillatt og ikke av handelsvarer. Det skyldes at bransjer blandes i en og samme forretning. Europris er et eksempel på dette. Kjeden selger alt fra mat til maskiner utenfor den røde streken som skulle markere yttergrensen for tradisjonell varehandel. 

I kommunestyret ba Arbeiderpartiets Berit Solem de andre partiene følge en restriktiv linje. Historien viser derimot at utbyggere vanligvis får det som de vil i Orkdal. Resultatet er et regionsenter uten sentrum. Det er noe av bakgrunnen for prosjektet "Orkdal mot 2040".

I skissen til prosjektet står det at Orkdal - og Orkanger - nå befinner seg ved et veiskille.

"Orkdal mot 2040" er i praksis et velbegrunnet forslag om å bruke 10 millioner kroner på en helhetlig og langsiktig plan for utvikling av Orkdal, og særlig sentrumsområdene på Orkanger. Seks av disse millionene kan kommunen få i tilskudd. 

Forslaget om en omfattende plan er framsatt fordi det er behov for sterkere styring av utviklingen i et regionsenter og en vekstkommune som Orkdal. I saksframlegget bruker rådmannen et argument som også Orkanger Vel har brukt gang på gang:
Vi må hindre ytterligere spredning av sentrumsfunksjoner, og derfor vurdere bruken av Orkdalsveien-Rømme-Bårdshaug svært grundig.

Rådmannen ønsker også en helhetlig plan for grøntområder, noe Orkanger Vel har etterlyst i flere år.

Hensynet til miljø og klimaendringer går som en rød tråd gjennom prosjektskissen. Den inneholder en visjon med blant annet følgende mål:

- Utvikle Fannrem-Orkanger-Gjølme til en småby der spillvarme fra Thamshavn i hovedsak varmer opp boliger og næringslokaler.

- Gjøre arealene langs Orkla til et sammenhengende friområde for befolkningen sammen med Idrettsparken og Gammelosen.

- Bygge ut et kollektivtilbud og senke behovet for privatbilisme til et minimum.

En lenke til prosjektet finner du her.

 

 

Publisert 28.05.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse