Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Sæther/Rømme som kirkegård

Gronora_035_2.jpgOrkanger menighetsråd peker på Sæther/Rømme-eiendommen (bildet) som mulig gravplass på Orkanger. Forslaget er ingen spøk: Ett sted må vi gravlegges når det er fullt ved kapellet om drøyt ti år. Sæther/Rømme er det eneste ledige området på Orkanger.
Menighetsrådet etterlyser en avklaring i forbindelse med Orkdal 2040.

Menighetsrådet tok opp problemet i 2006 da arealdelen til kommuneplanen ble revidert. Men ingen fant noe sted til ny gravplass på Orkanger.

Nå sender menighetsrådet brevene fra den gang på nytt. For å si det litt brutalt har bare en ting skjedd siden sist: Flere har dødd.

Orkdal kommune antyder at gravplassen ved Den Gode Hyrdes kapell holder i ti år (fra 2006). Blant annet holdes graver i hevd lenger enn før. Orkdal kommune mener den holder i 16 år.

Tida renner uansett ut. Menighetsrådet peker på følgende alternativer:

* Sæther/Rømme. Både øst og vest for Orkdalsveien er aktuelle områder.
Ulempe: Denne eiendommen er kalt indrefileten med tanke på en framtidig småby; den pulserende bykjernen. Kirkegårder skaper begrenset med liv.
Fordel: Tomta ligger innenfor Orkanger sokn. Nærhet er et viktig kriterium ifølge gravferdsloven.

* Utvidelse ved kapellet.
Ulempe: Det vil kreve ekspropriasjon av eiendommer i Lærer Sølbergs gate og Willmannsveien. I klartekst betyr det å rive bolighus. Trolig lite aktuelt.
Fordel: Absolutt innenfor soknet og nærhet til kapellet.

Kirka_007_1.jpg* Utvidelse ved Orkanger kirke (bildet):
Ulempe: Leirjord uegnet for kistebegravelser. Vil kreve kostbar utskifting av masse uten at det gir stort areal.
Fordel: Nærhet.

* Et område rett sør for Orkdal sjukehus.
Ulempe: Utenfor soknet, og ikke nær kirkebygg.
Fordel: Ikke konflikt med sentrumsutvikling. Ikke behov for å rive hus.

* Bruk av kirkegården ved Orkdal kirke på Fannrem.
Ulempe: I aller høyeste grad utenfor soknet (Orkanger).
Fordel: Godt med plass og nær kirke.

Menighetsrådet har vurdert både Gjølmesliene og et annet område på Evjen. De ligger for utsatt til ved storflom.

En av leserne våre mener problemet kan løses slik:

"Hvis befolkningen blir oppfordret til familiegravsteder så har vi gravplasser i mange flere år enn menighetsrådet ser og tenker nå. For hver kistegravplass er det som regel satt av plass til en ekstra kiste. Over hver av disse 2 kistene er det plass til 4 urner.
Dette betyr at for hver eksisterende gravplass er det plass til totalt 9 personer i tillegg til den som allerede ligger der, altså 10 personer.
Oppfordrer man til dette så vil det løse mye av problemene menighetsrådet i dag ser. Det vil også være positivt for de pårørende som skal stelle gravstedene at de har et gravsted å forholde seg til."

 

Publisert 13.09.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse