Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkespolitikerne møtes: Foreslår krymping av Follo

04012009062_1.jpgSør-Trøndelag fylke arbeider ufortrødent videre med krymping av Orkdal vgs. 15.september skal fylkesutvalget behandle følgende sak: "Nybygg på Orkdal vgs. Overføring av elever til Meldal vgs". Fylkesrådmannen ber politikerne fatte et vedtak som betyr nedbygging på Follo.

Forslaget til vedtak poengterer at fylkeskommunen er i tidsnød. Det skyldes at bygningsmassen ved alle de videregående skoler i fylket skal være lovlig senest i løpet av 2012.

Langvarige forhandlinger om et mulig spleiselag med Orkdal kommune har ikke ført fram.

Fylket ville i praksis ha 30 millioner kroner for å videreføre linjene TIP, kjemi/prosess og service /samferdsel ved Orkdal vgs.

TIP er allerede overført til Meldal, der det er bedre og større lokaler. De to andre linjene følger etter alle solemerker etter. Fylket har ikke funnet penger til lokaler som kan romme de aktuelle linjene ved en ombygging/nybygging.

Resultatet er at Orkdal mister en fagutdanning rettet inn mot det lokale næringslivet. Orkdal og Meldal vgs  blir omtrent jevnstore i elevtall.

Som kjent har et flertall i Orkdal kommune avvist alle forslag om å utrede en ny videregående skole plassert nær idrett, industri og handel på Orkanger - eventuelt bygd og leid ut av private.

DSC01345_2.jpgI siste liten kastet kommunen i stedet inn ideen om å bygge en felles ungdomsskole på Follo for å hente ut innsparinger i størrelsesorden 30 millioner.

Men planene om ny skole på Grøtte er allerede kommet langt. Og fylket har ikke tid til å vente på en runde i Orkdal kommune med diskusjon om skolestruktur.

En delvis ny og krympet skole på Follo skal ifølge forslaget fra fylkesrådmannen stå ferdig høsten 2011.

Orkdal vgs er fylkets trangeste. Den vil være av de trangeste, muligens fortsatt trangest, også etter miniumsutbygginga.

 

Publisert 09.09.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse