Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040-møte: Kulturhus i Orkanger sentrum?

orkanger_4.jpgBerit Solem (Ap) ønsker nytt kulturhus i sentrum av Orkanger (bildet). Ordfører Gunnar Lysholm (Orkdalslista) vil vente og se. Lysholm er usikker på behov og økonomi - blant annet fordi Orkanger ligger så nær tilbudene i Trondheim.
Det var noe av det konkrete som kom fram på folkemøtet om Orkdal 2040 på rådhuset tirsdag kveld.

Overraskende mange politikere glimret med sitt fravær da folket skulle involveres i planen til ti millioner kroner. Ca. 60 personer møtte opp totalt.

Prosjektleder Knut Sæther forklarte at sentrum skal ligge på Orkanger. Målet er å utvikle en "bystruktur" - uten at Sæther forklarte hva som ligger i begrepet.

folkem__te_1.jpgSæther antydet forsiktig at Orkanger har utviklet seg tilfeldig i stedet for i retning av et bysenter. Nå skal det  bli en forandring.

Det arbeides med en stedsanalyse som skal si hva slags funksjoner som bør ligge på Orkanger.

Orkanger Vel utfordret politikere og planleggere på følgende: 1. Et sentrum må avgrenses. 2. Det må avklares hva sentrum skal inneholde. 3. Det må avklares hvordan innholdet skal komme dit.

Spørsmål: Har kommunen andre virkemidler enn å satse på kulturhus og utdanning i sentrum for å skape aktivitet? I så fall hvilke?

Ingen pekte på andre virkemidler. Så langt i 2040-prosessen har bare Torstein Larsen (FrP) av de folkevalgte kommet med et offentlig utspill. Og det går ut på å lage gågate i sentrum.

Gunnar Lysholm: Vil ikke ta stilling til nytt kulturhus, og hvor det skal ligge. Kall det gjerne feigt og avventende. Usikker pga nærheten til tilbud i Trondheim.

Berit Solem: Vil ha kulturhus i sentrum. Overrasket over at en del politikere har uttrykt motvilje.

Orkanger Vel etterlyste også forslag til hvordan Visjonsutvalgets innspill evt skal settes ut i livet. Visjonsutvalget foreslo en bykjerne med utgangspunkt i de unike kvalitetene i Idrettsparken/Orklahallen/Gammelosen.

Gunnar Lysholm: Har vanskelig for å se for meg sentrum ved Idrettsparken.

Oddbjørn Bang (Sp), som ledet Visjonsutvalget og var med på å vedta visjonen: Tok ikke ordet.

Andre arealsaker:

Arne Grønset (V) ønsker å flytte HOB Gods og annen støyforurensende virksomhet vekk fra området ved E39 på Bårdshaug øst. Naboer plages.

Grønset har full støtte fra Orkanger Vel. Velforeninga har tidligere avgitt en høringsuttalelse der vi mener aktivitet på Bårdshaug Øst bør flyttes til feks Bårdshaug Vest. Planlagte butikker på vestsida passer bedre ved E39 der HOB Gods ligger. Kommunen bør sørge for bytte av virksomhet.

B__rdshaug_003_2.jpgFlere spurte om Orkdal kommunes satsing på mer industri samsvarer med målet om å være en forgangskommune innen miljø. Siste utspill, fra 2040-administrasjonen, er en gigantisk utfylling av Råbygdfjæra for å skaffe arealer til havn og industri. I tillegg til mye annet vil dette ha følger for trafikkmengden.

Rådmann Nils Kvernmo:

Vi ønsker vekst. Vi ønsker å være både en industrikommune og en miljøkommune. Det ligger innebygde konflikter her.

Orkdal 2040 gir deg som innbygger en enestående mulighet til å følge prosessen og å påvirke den via nettet. 2040-linken ligger både her og i margen til venstre sammen med andre Orkanger-lenker.

 Her er noen andre aktuelle tema:

* Hvor skal bykjernen ligge? Hvilken utstrekning skal den ha? Hva skal den inneholde? Hvordan skal vi få dette innholdet på plass?

* Utvikling av Orkdalsveien kontra kjøpesentrene.

* Satsing på skolesenter med både videregående og høyere utdanning på Orkanger?

* Kulturbasert næring i aksen skolene-Idrettsparken?

park3_1.jpg* Kan Idrettsparken (bildet), hallen og Gammelosen utvikles til å gi Orkanger og Orkdal unike og attraktive sentrumskvaliteter? Jfr Visjonsutvalgets rapport.

* Fortetting. Skal vi fire på kravene til lekeareal osv for å fylle opp med boliger og næring i sentrum?

* En mer aktiv næringspolitikk i Orkdal? Hvilke virkemidler må til for å trekke ønsket aktivitet til Sæther/Rømme?

* Krav om parkering under bakken  ved kjøpesentrene for å utnytte arealene bedre, og dermed også unngå økonomisk diskriminering av Orkdalsveien-Sæther Rømme?

 

Publisert 08.09.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse