Besøkstall

41 302 denne måneden

32 817 967 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Follo krymper - bygger boliger ved skolen

DSC01345_2.jpgFylkesrådmannen foreslår nå at fylket fatter et endelig vedtak om å bygge en krympet versjon av Orkdal videregåande skole. Studietilbudene TIP, kjemi/prosess og service/samferdsel skal overføres til Meldal. Samtidig ønsker fylket å fradele ti dekar på Follo-platået til boliger. Målet er å få inn penger på tomtesalg som kan brukes på skolen.

Fylkesrådmannens forslag, samt tidligere prinsippvedtak, tilsier at en minimumsutbygging blir vedtatt i løpet av kort tid. Det innebærer at totalt ca. 60 elevplasser overføres fra Orkdal til Meldal vgs.

Orkdal mister blant annet det tilbudet som er rettet inn mot industrien i kommunen.

Sør-Trøndelag fylke ønsket primært at kommunen bidro med ca. 30 millioner kroner til idrettshall på Follo for å opprettholde linjene ved skolen.

Orkdal kommune sa seg villig til å utrede etablering av en felles ungdomsskole på Follo for å oppnå innsparinger i samme størrelsesorden. Fylket mener imidlertid at man ikke kan vente på en slik utredning.

Årsaken er at den en gang så ærverdige Orkdal vgs har forfalt slik at skolen driver på dispensasjon fra forskrift om miljørettet helsevern. Det har den gjort lenge.

Fylket har vedtatt at bygningsmassen skal være lovlig innen 2012. Da må restaurering og nybygging starte neste sommer eller høst.

På et møte med Orkdal kommune i august varslet fylket at man ønsker å omregulere ti dekar av arealet ved skolen til boligformål. Hensikten er å få inn penger som kan sikre finansiering.

 

 

 

Publisert 02.09.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse