Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Styremøte 25.august 2009

REFERAT FRASTYREMØTE I ORKANGER VEL TIRSDAG 25. AUGUST KL., 18.00 I TORGSENTERET.

Tilstede: Hans Ch. Laila, Bjørn Johan, Hans, Nikki, Synnøve, Geir, Vidar og Liv Janne.

Sakliste:

1. Lagerbygg Nedre Rømme.

Skal vi kjøpe eller leie, og hvor mye skal vi gå inn med? Tidligere styrevedtak sier maks 10 000 i leie pr år.

 Kalkylen er nå på ca 1 mill kr. Det vil si 250 000 på oss hvis vi skal ha 50 kvm.

Det er lagt opp til en viss dugnadsinnsats i månedsskiftet oktober/november. Orkanger Aktivum styrer prosjektet.

Argument for: Vi bidrar til å utvikle Idrettsparken, pluss at det er praktisk.

Argument mot: Vi kan skaffe oss billigere lager andre steder.

Har vi behov for 50 kvm? Det vil være høyt under taket så ting kan stables. Vi har behov for å lagre: blomsterkasser, benker og teltene. Kanskje det holder med 30 kvm.

Vi forutsetter at lageret koster 1 mill.

Vedtak: Orkanger Vel ønsker å gå inn med 150 000,- i lagerbygg. Vi anslår vårt behov til å være ca 30 kvm.

 

3. Hermetikk-festen.

Evaluering:

- Overskudd 19 051,00

- Et tips for å øke omsetningen: Kutt ut koteletter og selger hamburgere og pølser.

- Salg av boksøl i grillteltet.

- Vi må kjøpe inn mer dopapir neste år.

- Bør vi selge grillmat hele kvelden?

Praktiske erfaringer:

- Vi må holde vaktholdet en stund etter festen (kl 02.00) for det kan skje en del ting. Ting som skjer etter festen blir hengende ved oss. Hvis vi ikke klarer å skaffe vakter må vi avlyses festen. Hvis alle i styret tar på vaktvester etter festen er vi 10 stykker som kan være i området fram til kl 02.00.

Hans ordner en sak på hjemmesiden for å prøve å skaffe vakter tidlig.

- Søknad om skjenking fram til kl. 01.00. Vi bør opplyse om når skjenketiden er over på plakat eller fra scenen.

- Bør vi kjøpe eget telt eller skal vi fortsette å leie hos MC klubben?

Hva koster et slikt telt? Noen kan gjerne sjekke….

Teltene skal ikke stå i Hermetikken hele sommeren.  Vi skaffer oss store parasoller til sol- skjerming.

- Fjern tavla ved scenen og heng opp bildene på scenen. Disse kan flyttes på baksiden eller inn i teltet på festen.

Vi diskuterte festens berettigelse, vakthold mv. også fordi flere har antydet at vi må regne med mer festing og bråk/hærverk i Hermetikken når vi selv arrangerer fest der:

- Foreninga er ikke avhengig av denne festen økonomisk. Er det verd det?

- Svært mange setter stor pris på denne festen. Arrangementet gir oss mye goodwill blant folk i alle aldre og er et viktig trivselstiltak. Mange kommer også langveis fra for å delta på arrangementet. Folkefesten skaper grunnlag for medlemstallet vårt og for samhold i lokalmiljøet.

- Orkanger Vel gjør ingenting ulovlig. Vi har skjenkebevilling og vakter. Det er synd hvis vi skal avlyse det eneste lovlige arrangementet i Hermetikken og la resten fortsette.

- Det legges ned mye frivillig arbeid så vi må være enige om at det er verd det.

- Vi må svare på kritikken ovenfor de som kritiserer oss.

Vi bør be om et møte med kommunale myndigheter og evt. politiet.  

- I år var det var mest uro før festen vår i forbindelse med russefeiringa og avslutningsfest for 10. Etter at fellesferien begynte har det vært lite ungdommer i Hermetikken.

- Vi ønsker å unngå Russefeiringa, og avgangsfesten til 10. klasse SKAL ikke være i Hermetikken.Vi må få til et møte med lensmann og utekontakt (natteravn og skoler?) i april neste år.

- Benkene settes ikke ut i Hermetikken før til vårt eget arrangement.

Skolene kan bruke plastmøblene når de låner området.

- Vi bør unngå samlinger av ungdommer som fester i Hermetikken. Vi må oppfordre familier til å bruke området og legg dugnader til de kvelder der det er sannsynlig at ungdommene samles der.

4. Åpen kiosk Hermetikken.

Regnskap/økonomi: Inntekt: ca 11 000,-  og 2600,- i utgifter.

Trivelige helger. Vi fortsetter også med åpen kiosk neste år.

5. Utleie av kanoer.

Skolen låner ut til klasser og klassekontakter. Privat utleie tar vi.

Vedtak: Skolen tar ansvaret for utleie på hverdager og Orkanger Vel tar ansvaret på helger.

Avtaleskjema for utleie av kanoer finnes på skolen, dette må signeres av en som står som ansvarlig.

Vi leier ut til private, men må da gi beskjed til skolen hvis det er på hverdager. Orkanger Vel har ansvaret for å kreve betaling og skrive avtale.

Bjørn Johan tar kontakt med Anne Rigmor på skolen.

6. Prosjektene våre - status, fordeling av ansvar, prioritering:

- Hovslund. (Hans skal rette opp skilt og sikre videre samarbeid med u-skolen.)

- Nyplena i Hermetikken. Drift. (Bjørn Johan/Nikki)

-Alle tavler og bilder har fått stått i fred.

- Hinderløype. (Bjørn Johan)

- Brygga i Hermetikken må forankres skikkelig før vinteren. (Pål Anders).  Kolbjørn Larsen har sagt seg villig til å dykke, må ha beskjed om når. Brygga ligger ut i vinter.

- Trapp fra Kortbølgen. Settes på vent.

- Vindskjerm/sitteplasser i nordenden. Bør det heller plantes trær? Tas opp igjen.

- Ny tro under Kortbølgen. Intet nytt.

- Skatepark i sørenden: Det har det kommet en tegning fra arkitekten. Prosjektplan er  utarbeidet og sendt Magnetun i Orkdal kommune.

- Blomsterkasser/benker: 26 blomsterkasser solgt i år. Vidar tar ansvar for å reparere benkene.

- Toalett i Hermetikken: Står på anleggsplanen til kommunen. Hans skriver et brev til Orkdal kommune. Behovet er stort.

- Nerviksdalen (Laila/Liv Janne)

- Kalender 2010: Er i gang. Lilleberg har bilder som Vidar får i første halvdel av september. 

 

7. Økonomi.

Vi har ca 380 000,-

I kontingent forventer vi det samme som i år. Økningen kan skje på nettsidene. Ønsker å bruke 150 000,- på Nedre Rømme.

Mye penger på tippemidler: fra 1. juni har vi fått inn 7000,- Passerer 12000,- nå.

Sak 2 og sak 8 tas opp sammen:

2. Høringsuttalelse klima- og energiplan i forbindelse med Orkdal 2040.

Fristen er 15.september. Her må vi komme med noe.

8. Orkdal 2040.

Mye kommer til å skje der i høst. Hva skal vi mene og gjøre?

Det viktigste er å få definert sentrum og hva sentrum skal inneholde. Vi må prøve å få inn formuleringer i planen som er mer forpliktende, ikke så generelle som de er nå.

Hans og Jon lager et forslag til høringsuttalelse fra Orkanger Vel som oversendes resten av styret i løpet av neste uke. Blir da enige om vi trenger et nytt møte før 15. sept.     

9. Hjemmesida.

Redaksjonell linje. Vitsing med Fannrem bør unngås.

Vedtak: Vi legger ikke ut linker til blogger på hjemmesida vår.

Det er muligheter for å hente mer inntekter ut av hjemmesida neste år.

Vi bør selge annonser for et år i gangen. Ny runde på november. Kan øke prisen med 1000,-

Kan ta inn mer på annonsene. Annonsørene kan legge inn tilbud på hjemmesida. Kan noen ta denne jobben med å selge annonseplass for en uke av gangen? Hans Ch sjekker.

Hvordan skaffe mer inntekter kan diskuteres videre på neste møte.

Styret mener Hans gjør en kjempejobb med nettsida. Flott at den oppdateres hver dag.

En person hadde gitt 2000,- i pressestøtte til Orkangervel.no. Vedkommende hadde sagt opp sitt abonnement på Søra.

Eventuelt:

- Rubicon TV og TV Norge har leid kanoene til innspilling i Orkla.

- Torgdag i regi av sentrumsforeninga lørdag 5. september:

Kan vi montere scenen? Mot betaling. Vidar og Øystein ordner scenen.

Salg av kaffe og kaker til egen inntekt. Synnøve tar ansvar.

- Ide til neste sommer:

Martnadstorg på lørdager i sommerhalvåret. Folk kan selge det de vil fra boder på torget.

Ref: Liv Janne

 

Publisert 29.08.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse