Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil ha fest i Hermetikken også i 2010

oversikt_2.jpgOrkanger Vel ønsker å arrangere fest i Hermetikken også ved åpninga av Orkanger-dagene neste år. Det vedtok styret enstemmig etter en lang diskusjon tirsdag.
Viktigste argument mot fest: Påstander om at festen fører med seg hærverk og bråk.
Viktigste argument for fest: Den er allerede en tradisjon. Folk vil ha den.

Den første folkefesten i Hermetikken skulle markere åpninga av Gammelosen som friluftsområde. Det var i 2006.

Det kom umiddelbart ønsker om flere arrangement, men Orkanger Vel har hele tida ment at en fest pr år er nok - både av hensyn til oss selv og naboene.

Festen har gått med varierende overskudd. Økonomien alene er ikke noe argument for å fortsette. I år tjente vi ca. 19 000 kroner, hvorav mye kom fra loddsalg. Timebetalingen er ikke all verden for styret, som har mye arbeid både før, under og etter arrangementet. Men pengene går tilbake til Gammelosen.

Bråk og hærverk har vært et problem i Hermetikken. Vanligvis er problemene størst tidlig på våren.

Velforeninga har hatt tett dialog med teknisk etat, ungdomsetaten, skolene, utekontakten og lensmannsetaten for å forebygge hærverk og ordensforstyrrelser gjennom konkrete tiltak.

På et møte i vår ble det antydet fra rektor ved ungdomsskolen at festen er et dårlig signal til ungdommen. Senere er dette gjentatt fra mer uoffisielt hold.

Det var bakgrunnen for at styret tirsdag veide for og imot.

Konklusjonen ble slik:
* Vi søker kommunen om å få arrangere fest med alkoholservering også i 2010.
* Det er galt om hærverk og ulovlige fester skal stoppe det eneste lovlige arrangementet i sitt slag i Gammelosen.
* Både besøkstall og henvendelser fra enkeltpersoner viser at dette er et sterkt ønsket arrangement.
Samtidig skal vi nok en gang invitere alle relevante etater i et forsøk på å forebygge hærverk og ulovlige fester.

Dessuten er det en forutsetning for å arrangere festen at vi greier å skaffe nok vakter i god tid. I motsatt fall blir arrangementet avlyst.

Referat fra styremøtet finner du her.

 

Publisert 29.08.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse