Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger kan få skateboard-park

skate3_1.jpgNå har vi kommet ett skritt nærmere drømmen om et anlegg for skateboard (rullebrett) i Orkdal. Orkanger Vel leverte tirsdag et forprosjekt til Orkdal kommune. Prosjektet er laget av skater og arkitekt Tom Gam i +2 Arkitektkontor. Parken med rampene er foreslått plassert mellom Orklahallen og tennisbanen. Du kan se en presentasjon av planen her.

Det skisserte prosjektet vil koste vel 600 000 kroner. Orkanger Vel er innstilt på å bidra økonomisk. Men vi vil være avhengige av sponsorer, dugnadsinnsats, spillemidler og noe kommunal støtte.

Velforeninga ønsker å være fødselshjelper for et slikt anlegg. En park for rullebrett og triksing med sykkel vil representere et verdifullt supplement til den organiserte idretten i Idrettsparken og Orklahallen.

Et slikt anlegg vil gjøre Idrettsparken mer mangfoldig og attraktiv. Det vil rette seg særlig inn mot uorganisert ungdom, og bidra til å knytte bånd mellom forskjellige ungdomsgrupper.

Det er flere år siden privatpersoner første gang kastet fram ideen. Orkanger Vel engasjerer oss fordi vi ser verdien av å gi barn og ungdom et bredere tilbud ved Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen.

Får vil til et attraktivt anlegg, vil det bli til glede for brukere i hele kommunen.

På Orkanger har tre jenter allerede laget et forum for skatere. Men de mangler ramper som kan utvikle ferdighetene deres og gi miljøet vekstkraft. Ca. 100 barn og unge har skrevet under på ei liste for interesserte.

Et anlegg for skateboard koster litt i investering. Til gjengjeld er det nærmest vedlikeholdsfritt.

En skateboardpark skaper trivsel, virker integrerende og gir økt fysisk aktivitet blant annet for barn og unge som ikke deltar i lagidrett. Dette samsvarer med Orkdals politiske målsettinger om å prioritere forebyggende tiltak.

En skater i full fart prydet for øvrig forsida til rapporten fra Visjonsutvalget som kom høsten 2008.

 

 

 

 

 

Publisert 25.08.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse