Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Flere orkdalinger enn noen gang: 11 226

B__rdshaug_005_1.jpgAldri har det vært flere orkdalinger i verden. 1.juli nådde innbyggertallet 11 226. Det er 53 mer enn tre måneder tidligere. Men alt er ikke rosenrødt for det: Flere barn må i fosterhjem. Flere voksne må ha hjelp for å takle stoffproblemer. Og Orkdal havner helt nede på 319.plass blant landets 430 kommuner i ei måling av levekår.

Folketall:
48 ble født og 15 døde i forrige kvartal. 113 personer flyttet inn i kommunen, mens 93 flyttet ut.
Det gir en tilvekst på 53 i løpet av tre måneder. Ti av innflytterne kom for øvrig fra utlandet, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Barnevern:
Seks barn fra Orkdal ble akuttplassert i fosterhjem de fem første månedene i år. Det er mer enn ventet, og det gir en kraftig kostnadssprekk for barnevernet. På årsbasis må det trolig bevilges 1,5 millioner kroner ekstra.

Bak tallene skjuler det seg vonde enkeltskjebner. Men i kommunens kvartalsrapport er det statistikk og penger det handler om. Der heter det at et fosterhjem koster kommunen ca. 300 000 kroner pr. år.

Narkotika:
Ikke bare de yngste sliter: 17 orkdalinger gikk på metadon eller subutex for å takle stoffmisbruk ved siste opptelling. Ytterligere to kommer snart inn i ordningen.

Orkdal har lenge hatt relativt mange på såkalt Legemiddelassistert Rusbehandling (LAR) - det vil si utlevering av metadon eller subutex mot stoffsug og bruk av illegal narkotika. Kravene for å få slik behandling har vært svært strenge, men mjukes litt opp.

Levekår 2008:
Statistisk Sentralbyrå publiserte nylig en rangering av alle landets 430 kommuner etter levekår. Indeksen registrerer  andelen sosialhjelpmottakere, uføre, mennesker på attføring eller overgangsstønad, arbeidsløse og personer med lav utdanning. Det gis karakterer der 1 er best og 10 dårligst.

Orkdal får et gjennomsnitt på 7. Det plasserer kommunen helt nede på 319.plass på landsbasis. Bare Hitra kommer dårligere ut i Sør-Trøndelag for 2008.

Andelen uføre er svært høy i Orkdal (9 på indeksen). Dødelighet og arbeidsledighet gir indeks 8. Vi har også en ganske stor andel innbyggere med lav utdanning (7).

 

Publisert 23.08.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse