Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Uklart hvor Orkanger-folk skal begraves

Kirka_012_1.jpgDet viser seg at også folk fra Orkanger dør. Men Orkdal kommune vet ikke hvor vi skal gravlegges i framtida. Det finnes nå 530 ledige gravplasser på Orkanger. Med en normal dødsrate er det helt fullt på kirkegården om 16 år. Og det finnes ikke ledige arealer - om da ikke Sæther/Rømme ender som gravlund i stedet for et levende sentrum...

Ett alternativ er faktisk å begrave Ørbygg på Fannrem (ikke spøk). For ved Orkdal kirke er det god plass. Men loven sier at det skal tas hensyn til innbyggernes behov for tilhørighet. Dermed kan Fannrem falle bort som løsning.

Dette går fram av Orkdal kommunes forslag til Kommuneplan for perioden 2009 til 2021. Forslaget kan du studere her. Høringsfristen er 15.september. Både privatpersoner, lag, foreninger og andre kan komme med innspill. Dette er en svært viktig plan.

Kommunen har regnet ut at hvis 33 Ørbygg dør i snitt pr år framover, så finnes det ikke en gravplass igjen på Orkanger om 16 år.

Jakten på et sted å gravlegge oss blir et sensitivt tema i arealplanlegginga, og sikkert ett som skaper debatt.

I forslaget til plan er det derfor oppført som et mål å sikre arealer til gravplasser. Men forslaget peker ikke på noen konkrete områder på Orkanger. Administrasjonen poengterer bare at det er umulig å utvide den eksisterende kirkegården.

En gravlund skal "i alminnelighet anlegges i hvert sokn og i nærheten av en kirke", ifølge loven. I tillegg er altså innbyggernes behov for tilhørighet viktig.

Et annet mål i planen er å etablere et tilbud om kremering i kommunen igjen.

 

 

Publisert 23.08.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse