Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Nei til Knyken-støtte nå

Sirkustomta_008_3.jpgRådmannen i Orkdal ber politikerne si nei til søknaden om 7 millioner kroner fra kommunen til hoppbakker i Knyken. Rådmannen argumenterer omtrent som OIF-leder Rudolf Larsen: Idretten må følge den  vedtatte rekkefølgen for investeringer i anlegg - og respektere den. Hvis ikke kan viktige prosjekt stadig bli forbigått. (Idrettsparken (bildet) er svært utsatt i så måte.)

OIF-leder Rudolf Larsen gikk ut mot Orkdal IL i ST denne uka. Larsen mener OIL bryter rutinene for samarbeid og saksbehandling innen idretten når laget søker kommunen om 7 millioner.

Knyken ligger ikke inne i anleggsplanen som Orkdal kommune vedtok i fjor høst. Der har i stedet en rekke gode formål ligget lenge og ventet på kommunal støtte og - ikke minst - på spillemidler.

Rudolf Larsen ba nylig idrettsrådet (et samarbeidsorgan for idrettslagene i kommunen) kalle inn til møte på grunn av Knyken-søknaden. Rådet møttes siste uke. På møtet ble Rudolf Larsen stående alene med kritikken mot OILs framgangsmåte.

Nå får OIF og Larsen i praksis støtte fra rådmannen i Orkdal. Det framgår av saksframlegget til møtet i kulturutvalget onsdag (26.august).

Saksframlegget kan du lese her.

Det hele handler i realiteten om ryddighet fordi det til en hver tid er ønske om mer penger enn det som fins til investeringer i idrettsanlegg.

Uten enighet om prioriteringer ender det med kaos og en alles kamp mot alle.

Rådmannen påpeker blant annet følgende:
* Det foreligger en vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2009-2012. Idretten har selv vært med på å prioritere.
* I denne planen ligger det 17 prioriterte anlegg.
* I all hovedsak er Knyken IKKE inne i denne nylig vedtatte planen.
* De anleggene som er prioritert vil koste ca. 32 mill. kroner. Det kan utløse inntil 9 mill. kroner i spillemidler. Problemet er at Orkdal får bare ca. 1-1,5 mill. kr. pr. år i spillemidler.

Hele Knyken-prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 30 mill. kroner - altså nesten like mye som alle tiltakene i prioritert plan.

Rådmannen ber politikerne utsette Knyken-søknaden til behandlingen av budsjett og handlingsplan.

Også Orkdalsbanken stadion var et prosjekt som OIL fikk gjennom på kort tid. Der var den kommunale støtten langt lavere. Men Orkdalsbanken stadion tar en betydelig del av spillemidlene til anlegg i Orkdal.

Enkelte politikere i Orkdal er skeptiske i ettertid. Kommunens sentralidrettsanklegg for sommeridrett (og særlig fotball) er nå langt dårligere utstyrt enn Fannremsmoen. Spørsmålet er altså om prioriteringen var klok.

Orkdal kommune har etterlyst budsjett og regnskap for Orkdalsbanken stadion. Det skjer fordi OIL har søkt kommunen om en krafig økt garanti for lån til anlegget.

 

Publisert 22.08.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse