Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Opp og ned for Orkanger-skolene

skole1_1_1.jpgElevene ved Orkanger barneskole (bildet) gjør det godt på tester i regning og lesing. Standpunktkarakterene for årets 10.klasse ved Orkanger ungdomsskole var også bra. Men på eksamen på ungdomsskolen gikk det ganske dårlig både i norsk, engelsk og matematikk. Faktisk merkbart dårligere enn på Grøtte.

Dette og mye annet framgår av rapporten for andre kvartal fra Orkdal kommune. Her er noen funn og fakta:

Test i leseferdighet 2.trinnet (barneskolen).
Andelen elever under kritisk grense - altså som gjør det bekymringsfullt dårlig:
Orkanger barneskole: 8 prosent
Gjølme (svakest):     19,6 prosent

Andelen alt rett på testen:
Orkanger barneskole: 17,6 prosent
Årlivoll (best):             37,7 prosent

Svært få Orkanger-elever leste altså veldig dårlig. På den andre siden var det relativt få som skåret topp.

Test i regning 2.trinnet (barneskolen):
Andel elever som klarer minst 51 av 74 oppgaver.
Orkanger barneskole: 71 prosent.
Landsgjennomsnitt:   50 prosent.

Barna på Orkanger lå altså langt over landssnittet. Det er bra for en kommune som har som mål å bli en av landets ti beste skolekommer i løpet av kort tid.

Men det er fortsatt langt igjen til teten. De faglig målbare resultatene er stort sett ganske alminnelige, og langt fra topp ti.

Standpunktkarakterer ved avslutning for 10.trinnet (u-skolen) i 2008. Gjennomsnitt alle fag ved hver skole.
Orkanger u.skole: 3,85
Grøtte:                 3,80
Årlivoll:                3,20

Eksamen 10.trinnet 2008. Gjennomsnitt ved hver skole:
Norsk:
Orkanger u-skole: 3,1
Grøtte:                 3,6
Årlivoll:                3,4
Engelsk:
Orkanger u-skole: 3,5
Grøtte:                 3,8
Årlivoll:     deltok ikke
Matematikk:
Orkanger u-skole: 3,2
Grøtte:                 3,7
Årlivoll:                3,25

Orkanger u-skole kom dårligst ut i Orkdal på eksamen. Totalt sett gikk karakterene i Orkdal litt ned i forhold til i 2007.

Mobbing:
Er du blitt mobbet de siste månedene? (1 verst og 5 best):
Orkanger barneskole (7.trinn): 4,5
Orkanger u-skole (10.trinn):    4,3
Norge som helhet:                  4,6

Elevenes opplevelse av mobbing er altså litt dårligere enn landsgjennomsnittet.

Trivsel:
Foreldrenes inntrykk av om elevene trives på skolen:
Orkanger barneskole: 4,6
Orkanger u-skole:      4,6
Norge som helhet:      4,5

Ro og orden:
Foreldrenes inntrykk av at det er ro og orden i klassene:
Orkanger barneskole: 3,2
Orkanger u-skole:       3,3
Gjølme:                      3,7
Norge som helget:      3,6

Foreldrene forteller altså om bedre trivsel, men og mindre ro enn for landsgjennomsnittet.

 

 

Publisert 21.08.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse