Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Trist melding: Grytting forsvinner fra Orkanger

grytting1_1.jpgEn epoke er snart over i Orkangers historie. Trykkeribedriften Grytting AS fusjonerer med et selskap i Trondheim og forsvinner fra Øra. Nedlegging og flytting skjer trolig i løpet av høsten.

Grytting ble etablert som Kaare Grytting AS i 1926. Bedriften var en hjørnestein i det rike, grafiske miljøet på Orkanger. 

Selskapet gikk lenge med store overskudd og var kjent for effektiv drift. Grytting produserte blant annet deler av statsbudsjettet i en årrekke. De siste årene har vært økonomisk tunge.

Det er ikke avklart hvor mange av de ansatte som får jobb i det nye selskapet. Men nedleggingen berører ikke bare de ansatte. Selve bybildet forandrer seg radikalt når lokalene i Orkdalsveien snart tømmes og maskinene stopper opp.

grytting.jpgGrytting AS  leier det store industribygget midt i hjertet av Orkanger av et eiendomsselskap. Etter alt å dømme vil det neppe bli industri i lokalene mer etter at Grytting forsvinner.

Framtidig bruk av eiendommen kan bli et interessant tema i forbindelse med Orkdal 2040.

Etter hvert vil det bli avklart om industribygget skal rives, og om det reiser seg forretningsbygg med leiligheter eller feks offentlig bygg som kulturhus på stedet.

Grytting AS fusjonerer med Trykkpartner Lade AS. Daglig leder Kaare Grytting Bye i Grytting AS blir leder for det nye selskapet i Trondheim.

 

Publisert 19.08.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse