Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger i framtida

Elinstallasjon_nett_1.jpgEn av de viktigste politiske sakene for Orkanger på mange år blir snart avgjort: Formannskapet (21.mai) og til slutt kommunestyret (28.mai) skal ta stilling til prosjektet "Orkdal mot 2040". I skissen til prosjektet står det at Orkdal - og Orkanger - nå befinner seg ved et veiskille.

"Orkdal mot 2040" er i praksis et velbegrunnet forslag om å bruke 10 millioner kroner på en helhetlig og langsiktig plan for utvikling av Orkdal, og særlig sentrumsområdene på Orkanger. Seks av disse millionene kan kommunen få i tilskudd.

Administrasjonen i kommunen anbefaler at politikerne vedtar å gjennomføre prosjektet. Flertallet i formannskapet utsatte imidlertid saken 7.mai fordi man er skeptisk til å innføre byggeforbud i to år - noe prosjektet forutsetter. Bare Arbeiderpartiet stemte for å si "ja" på stående fot.

Forslaget om en omfattende plan er framsatt fordi det er behov for sterkere styring av utviklingen i et regionsenter og en vekstkommune som Orkdal. I saksframlegget bruker rådmannen et argument som også Orkanger Vel har brukt gang på gang:
Vi må hindre ytterligere spredning av sentrumsfunksjoner, og derfor vurdere bruken av Orkdalsveien-Rømme-Bårdshaug svært grundig.

Rådmannen ønsker også en helhetlig plan for grøntområder, noe Orkanger Vel har etterlyst i flere år.

Hensynet til miljø og klimaendringer går som en rød tråd gjennom prosjektskissen. Den inneholder en visjon med blant annet følgende mål:

- Utvikle Fannrem-Orkanger-Gjølme til en småby der spillvarme fra Thamshavn i hovedsak varmer opp boliger og næringslokaler.

- Gjøre arealene langs Orkla til et sammenhengende friområde for befolkningen sammen med Idrettsparken og Gammelosen.

- Bygge ut et kollektivtilbud og senke behovet for privatbilisme til et minimum.

Du finner dokumentet Orkdal mot 2040 her

 

Publisert 15.05.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse