Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kunstgressbanen kan velte Orkla FK

28032009244_2.jpgDen oppvarmede kunstgressbanen kan bli det som til slutt velter Orkla Fotballklubb. Orkla FK og OIF er uenige om en ny avtale for banen. Avtalen handler om penger - det vil si fordeling av inntekter og utgifter. Ledelsen i OIF er forberedt på å gå ut av hele Orkla FK dersom det ikke lykkes å oppnå en avtale om kunstgressbanen som OIF kan akseptere. Det betyr i så fall at OIF står fritt til å starte egne senior- og juniorlag.

Forhandlingene mellom OFK og OIF har pågått en stund, men nå har de stoppet opp på grunn av dyp uenighet.

OFK og OIF eier kunstgressbanen sammen. I avtalen heter det blant annet:

"Det forutsettes at OIF og OFK blir likeverdige partnere når det gjelder eierforhold til banen. Dette skal gjenspeile seg i fordeling av finansiering, driftskostnader, inntekter, arbeidsinnsats og ansvar."

OIF mener at klubben i stedet har subsidiert OFK i en årrekke. Det skal ha skjedd ved at OIF har betalt full baneleie, mens OFK har brukt en betydelig del av inntektene fra banen til drift i stedet for nedbetaling av lån.

Slik OIF ser det skjedde følgende i 2008:
* OIF betalte full baneleie, dvs 170 000 kroner.
* Orkla FK brukte banen for hele 538 500 kroner, ifølge timelister. Men Orkla betalte renter og avdrag på lån med bare 226 000. Gapet er i så fall 312 000 kroner mellom reell bruk av banen og betalt baneleie.

Resultatet av liten nedbetaling er at banen ved årsskiftet fortsatt hadde en gjeld på 2 750 000 kroner. Det er situasjonen få år før den må rehabiliteres.

I avtalen heter det også at det er et hovedmål på lengre sikt å betale ned banen slik at OIF og OFK kan bruke den gratis. Det er urealistisk med en tung gjeldsbyrde når det nærmer seg nye investeringer til rehabilitering.

OIF mener den økonomiske fordelingen er skjev, og klart i strid med avtalen om at OIF og OFK er likeverdige partnere. OFK mener derimot at dagens avtale og praksis er rimelig.

Det vil være et paradoks dersom uenighet om kunstgressbanen skal velte Orkla FK. Den oppvarmede banen er klubbens største aktivum, og svært viktig for fotballen i dalføret.

Parallelt jobber de tre samarbeidsklubbene OIF, OIL og Orkla FK for å fornye den sportslige avtalen og dermed gi OFK et løft. Det foreligger imidlertid lite nytt siden OIL ikke vil innlemme ungdomsfotballen i Orkla FK.

Her kan du studere avtalen om kunstgressbanen.

Og her finner du samarbeidsavtalen mellom de tre klubbene.

 

 

Publisert 13.07.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse