Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politiet lot pøbel gå: - Dere gjør det for fristende for dem!

skilt_006_1.jpg- Dere (Orkanger Vel) gjør det for fristende for dem!
Det var beskjeden fra politiet til Bjørn Johan Vullum etter et innbrudd i Hermetikken (bildet) lørdag kveld. Vullum stoppet ungdommene. Politiet oppløste drikkelaget - en 16-årsfeiring. Deretter dro de to betjentene uten å notere navn på aktuelle gjerningsmenn.

Det skjedde samtidig som lensmann Arve Nordtvedt varsler mobilisering mot vinningskriminalitet og satsing på forebyggende arbeid: Et avbrutt innbrudd begått av mindreårige får ingen følger for de ansvarlige, selv om de fortsatt er på stedet.

Bjørn Johan Vullum er tillitsvalgt i Orkanger Vel og nabo til Hermetikken. Ett døgn hadde gått siden de forrige ødeleggelsene da Vullum ved 23.30-tida prøvde å få en ny gjeng til å rydde etter seg.

Litt etter oppdaget han at tre av festdeltakerne i stedet brøt opp salgsluka i kiosken. De var på vei inn. Bjørn Johan Vullum stoppet dem og fikk stengt luka.

Da kom to politibetjenter på rutinemessig visitt. Vullum prøvde å forklare hva som nettopp hadde skjedd. Kommentaren var at "dere gjør det for fristende for dem".

Politiet tok altså ingen navn. Det hører med til historien at 16-årsjubilanten og familien ikke kan/vil hjelpe Orkanger Vel med navn på deltakere.

I dagens ST får lensmann Arve Nordtvedt skryt på lederplass. På et møte mellom Nordtvedt, kommunen, ungdomsskolen og Orkanger Vel etter de første tilfellene med bråk og ødeleggelser i vår, sa lensmann Arve Nordtvedt følgende:

"Dere i Orkanger Vel er en problemeier".

Underforstått; vi har et særskilt ansvar fordi vi har gjort Gammelosen attraktiv.

Velforeninga sendte en redegjørelse til lensmann Arve Nordtvedt i ettertid for å sette ham litt inn i historikk og lokale forhold. I korte trekk slik:

* Orkdal kommune eier Gammelosen. Kommunen har regulert Gammelosen til friluftsområde. Kommunen laget en plan for hvordan det kommunale området skal utvikles.

* Orkanger Vel tilbød kommunen å hjelpe til med å realisere denne planen. Vi har brukt et ukjent antall dugnadstimer og samlet inn og investert nærmere 400 000 kroner uten at vi selv eier stort annet omsettelig enn fire kanoer. Dette har altså skjedd på kommunal grunn. Bare sanden på strendene har kostet 200 000.

Frivillige i Orkanger Vel har brukt store deler av fritida i flere år på å legge til rette for absolutt alle grupper i Gammelosen. Vi eier ingen problemer.

Ett poeng til: Det er Orkanger Vel - ikke det offentlige - som har tatt alle initiativ for å forebygge ordensforstyrrelser og hærverk på en konstruktiv måte.

På møtet ble Orkanger Vel også indirekte anklaget av lensmannen for at vi  ønsker å jage ungdom som kveg. Det gjør vi ikke.

skilt_004_1_2.jpgVårt ønske var konkrete fysiske tiltak og regelmessig patruljering for å sikre at forbudet mot drikkelag på offentlig sted blir praktisert. Det vil være forebyggende. For å gjøre forbudet lett å oppfatte, har Orkanger Vel blant annet brukt 30 000 kroner på pene skilt med et tydelig budskap (bildet).

Hermetikken er FEIL STED for slike drikkelag av hensyn til naboer og pga gjentatt hærverk når store grupper samles på kveld og natt.

Vi ønsker at drikkelagene i Hermetikken skal kveles i starten hver vår. Men politiet mangler ressurser til slik forebyggende innsats.

I stedet er status denne:

*  Vedvarende bråk og hærverk som toppet seg i helga.

* To unge menn på henholdsvis 17 (snart 18) og 16 år fra Orkanger er nå politianmeldt for skadeverk fredag.

* Den eldste er i tillegg anmeldt for trusler. 

* Politiet har fått overlevert flere andre navn på deltakere i drikkelag og sannsynlige vitner til skadeverk/innbrudd.

* Det hersker en amper stemning på Orkanger. Folk har lenge sett seg lei på at unge brukere griser til området og lar andre rydde. Bevisst skadeverk i tillegg skaper raseri.

* Vi risikerer et motsetningsforhold mellom voksne og ungdom generelt, selv om de fleste unge oppfører seg fint.

* En privat beredskapsgruppe er etablert uavhengig av velforeninga. Den alarmeres via SMS.

Orkanger Vel er oppfordret til å henge ut "skyldige" på nettet og å lage svartelister som settes opp i Hermetikken.
Men det gjør vi ikke. Vi er ei velforening, ikke borgervern og gapestokk.
Politiet får i stedet en ny mulighet til å håndheve forbudet mot drikkelag i Hermetikken.

PS: Notisen i dagens ST om bråket i Hermetikken er misvisende. Det var ikke de skyldige som hjalp til med å fiske opp containeren.

Etter fest:

P5120012_2.JPG

 

 

 

 

 

 

Publisert 06.07.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse