Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny offensiv mot mordersneglene på Orkanger

snegl2_1.jpgNærmere 20 sneglejegere møtte opp da Orkla Landbruk delte ut middelet Nemaslug ved Orkanger kirke torsdag kveld. Rådgiver Ane Haugen Wexelsen klippet de innsamlede brunsneglene i to, og dynket dem i Nemaslug. Deretter sørget hageeierne for å legge små klaser med infiserte sneglelik ut på strategiske steder. Planen er at andre mordersnegler skal spise kadavrene, bli syke og spre smitten videre.

Nemaslug inneholder en nematode (spolorm) som tar knekken på snegler. Men for å bekjempe den svære bestanden på Orkanger trengs en samordnet aksjon. Poenget er å dekke hele området som er invadert av brunsnegler på en gang.

Det gikk ikke på gårsdagens dugnad. Det tørre været har gjort det vanskeligå finne nok snegler til åte mange steder. Dessuten kom aksjonen trolig litt brått på de fleste.

Men initiativet er flott. Ane Haugen Wexelsen kartla hvor sneglejegerne bor og hvor de skulle legge ut infiserte snegler.

Brunsnegler (iberiaskogsnegle) og boasnegler opptrer i store mengder flere steder på Orkanger. Verst rammet er Ner-Øra, særlig ut mot Gammelosen og Havneveien. Men også folk fra Bakkan møtte opp.

Orkanger Vel er innstilt på å samarbeide med Orkla Landbruk om en ny aksjon. Høsten er ideell for bruk av Nemaslug. Med god informasjon i god tid kan vi forhåpentligvis mobilisere mange beboere i alle de utsatte områdene.

Nemaslug er ferskvare. Nematodene (spolormene) dør etter ganske kort tid. Derfor er det viktig med en samkjørt og omfattende aksjon.

En brunsnegle får 400 avkom i løpet av en sesong. Med andre ord skal det mye til for å utrydde inntrengeren helt. Men det går an. Det viser blant annet to-tre år med aksjoner i Fræna utenfor Molde.

Det var der mordersneglen ble registrert første gang i Norge, i 1988. Under et bilde fra infiseringen av innsamlede snegler torsdag kveld:

snegle1_1.jpg

 

Publisert 02.07.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse