Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nye hotellsenger: Ja til Jomar Lie og til Bårdshaug

herr2_1.jpgPolitikerne trosset onsdag rådmannens forslag. Jomar Lie Eiendom fikk dispensasjon fra byggeforbudet. Det skjer på to vilkår: Motellet må ha nok rom for rullestolbrukere. Og det må legges opp til bruk av vannbåren varme.
Bårdshaug Herregård (bildet) får som ventet bygge ut hotellet trass i byggeforbudet i forbindelse med Orkdal 2040. Det foreslo også rådmannen. 

Jomar Lie Eiendom ønsker å bygge et selvbetjent motell med 20 boenheter på tomta rett sør for det nye Toyota-bygget.

Rådmannen ville si foreløpig nei særlig fordi den aktuelle tomta vurderes som sentral i Orkdal 2040. Byggeforbudet er et viktig virkemiddel når stat og kommune nå bruker ti millioner kroner på å planlegge framtidas Orkdal.

Fram til nå har de folkevalgte fulgt rådmannens linje i forhold til forbudet. Onsdag gikk et samlet hovedutvalg forvaltning mot rådmannens innstilling etter forslag fra Per Kirkaune (Orkdalslista).

Bårdshaug herregård for utvide under byggestoppen - mot en stemme (KrF).

Bårdhaug Herregård vil bygge 23 boenheter og en ny kurs- og konferanseavdeling.

Rådmannen anbefalte dispensasjon for Bårdshaug fordi:
Det er vanskelig å se at tomta (i hagen) kan brukes til noe annet enn hotell. Planen legger opp til bruk av fjernvarme og såkalt universell utforming (for funksjonshemmede). Det er dessuten behov for flere hotellsenger i Orkdal.

Derfor anbefalte rådmannen NEI til Jomar Lie Eiendom:

hell2_1.jpgTomta sør for det nye Toyota-bygget på Bårdshaug (bildet) er sentral og viktig. Det kan tenkes at 2040-prosessen bringer fram andre ideer til utnyttelse av området enn motell. Søknaden nevner ikke tilrettelegging for fjernvarme, noe som er viktig for miljøkommunen Orkdal.

Rådmannen sidestilte et nei til Jomar Lie Eiendom med avslagene som allerede er gitt OTI-sentrets utbygging og Vormstad utbyggingsselskaps plan om boligblokk bak Orkdal sparebank.

 

Publisert 01.07.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse