Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Historisk tur i Orkanger-skogen

Med Ole Richter som guide vandret nesten 60 interesserte fra Lysthusflata, via Joplassen og Hovslund og ned til Hov gård fredag ettermiddag. Turen opp bakkan gikk med Kåre Karlsen og buss 27 (bildet). Dette var den siste TOB-bussen. Den ble innkjøpt i 1973 - bare måneder før fusjonen som skapte HOBs grønne busser.

Buss1_1.jpg

Turen foregikk i regi av Orkanger 2009. Den ga interessante glimt inn i Hovsbakkans historie. Bussjåfør og Orkanger-patriot Kåre Karlsen parkerte på skogsveien som går mot Furuberget. Stikomiteen i OIF har markert Lysthusflata med skilt.

Her hadde folket på Hov hytte. Det lå et tjern her. Tjernet var så stort at det hørte båt med til hytta. Og ute i tjernet lå en liten holme.

OleiSkogen_1.jpgI dag vokser tett skog på Lysthusflata. Det er vanskelig å forstå at det var vatn nok til å ro en båt her for hundre år siden. Til høyre er Ole Richter og følget på vei ned fra Lysthusflata.

Du kan fortsatt ane tuftene etter hytta. Tore Jordfald, gift med Ole Richters søster Randi, fortalte med innlevelse om livet ved den fordums fritidsboligen. Det kunne han gjøre takket være at ei hyttebok med alt fra poetiske til hverdagslige betraktninger er tatt vare på.

Hytta ble satt opp i 1884 av familien Richter på Hov gård. Siste notat i boka er fra 1912. Hytta var i bruk fram til ca. 1914. Da ble den flyttet til Hovslund og benyttet som bygg ved en revefarm. Egentlig het plassen Drauglia. Men folk på Øra kalte hytta Lysthuset. Derav navnet Lysthusflata.

Etterpå gikk turen til Joplassen (bildet under).

Joplass_1.jpg

Joplassen var en av tre husmannsplasser under Hov gård. Husmennenes familienavn var Joplass og Hoff. Husmannen på dette stedet var også ansvarlig for den daglige driften av hovedbruket. Joplassen eksisterte som husmannsplass til 1922. De andre husmannsplassene var Rønningen, der huset brant i 1977, og Hovsbakken.

Følget besøkte også Hovslund. Der er det i dag arboret med mer enn 30 plantede treslag. Før lå det både lysløype (Orkangers første), danseplatt og hoppbakker i skogholtet.

Johan Richter, Oles far, leide ut danseplatten til musikkorpset. I leiekontrakten sto det at det ikke skulle være skrik og skrål. Han leide ut området ved hoppbakkene til OIF. Denne leiekontrakten ble for øvrig signert 29.mai 1945, bare 21 dager etter at krigen var slutt.

Til slutt et bilde av Kåre Karlsen ved TOBs klenodium i uvante omgivelser inne i skogen. Bussen ble malt om kort tid etter innkjøpet. I 1998 ble den tilbakeført til TOBs brune originaldekor.

Karebuss_1.jpg

 

Publisert 19.06.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse