Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bårdshaug bru forblir livsfarlig

Bru3_1.jpgBårdshaugbrua kommer til bli ei felle for fotgjengere og syklister i mange år framover. Myke trafikanter kan ikke regne med å få et bredt fortau - heller ikke når trafikken øker på grunn av ny E39 via Skjenalddalen. Statens Vegvesen mener det blir for dyrt å trafikksikre brua.

Orkdal kommunestyre har sendt en sterk anmodning til vegvesenet om å iverate myke trafikanter over brua. Den har to veldig smale fortau. Det nordlige er dessuten så ujevnt at det er enrisiko i seg selv.

Statens Vegvesen har utredet tre alternativer:

* Å lage ett bredt fortau i stedet for to smale. Men det går ikke. Skjevbelastningen blir angivelig for stor hvis trafikken skal skyves ut på den ene sida.

* Å henge gang- og sykkelvei utenpå brua. Det går heller ikke på grunn av at brua fra 1964 tåler liten skjevbelastning.

* Å bygge ei ekstra bru for gående og syklende. Det vil koste 10-15 millioner kroner. Et slikt prosjekt er ikke inne i Nasjonal Transportplan.

Orkdal kommunestyre ber vegvesenet prioritere gang- og sykkelvei på Rv. 710 på Gjølme foran brua. Kommunestyret henstiller samtidig sterkt til Statens vegvesen om å gjøre noe med den sterkt trafikkerte Bårdshaug bru.

Slik ser det ut når to personer balanserer langs fortauet (bildet under):

Bru2_1.jpg

 

Publisert 17.06.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse