Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ber om sikring av Thamshavnbanen

Orkstasjon1_1.jpgKjell Arne Hestad fra Orkanger har skrevet brev til trafikksikkerhetsutvalget. Han ber om bedre sikring av Thamshavnbanen. Hestads sønn kolliderte nylig med med toget på Evjen. Thamshavnbanen er foreslått fredet også gjennom Orkanger og forbi Orkanger stasjon (bildet). I dag stopper toget på Bårdshaug.  

I brevet skriver Hestad at lensmannskontoret forgjeves skal ha invitert Orkla Industrimuseum til møter om sikringstiltak.

Dagens drift er godkjent av Jernbanetilsynet. Hestad godtar at toget har forkjørsrett. Han spør likevel om tiltakene er akseptable når:

* Toget går til uregelmessige tider.

* Banen går tvers gjennom tette boligfelt der barn leker.

* Trafikken krysser planoverganger Hestad beskriver som "mer eller mindre gjengrodde".

* Det er etablert snarveier over skinnene.

* Skiltingen delvis består av gule postere på stolper.

Kjell Arne Hestad siterer følgende fra Jernbaneverkets og Jernbanetilsynets trygghetsfilosofi: "Jernbanetransport skal ikkje føre til tap av menneskeliv eller alvorleg
skade på menneske, omgjevnader eller materiell."

Kollisjonen i forrige uke førte til opphetet debatt på STs debattforum og heftige, detaljrike innlegg i ErikPs blogg Orkdalspolitikken.

I forslaget til klima- og energiplan for Orkdal kommune er pendlertog på Thamshavnplanen spilt inn som en idé. Ordfører Gunnar Lysholm sa til ST at det kan være en mulighet på sikt. I 2006 sa imidlertid Lysholm nei til tog gjennom Orkanger da Adresseavisen spurte ham.

pmateriell1_1.jpgNå er hele banen foreslått fredet i "Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen". Fredning vil bety at sporet ikke kan røres, noe som får følger for arealbruk i sentrum. Det kan også bety tog gjennom Orkanger en gang i framtida. (Bildet til høyre; foto: Orkla Industrimuseum).

Men i dag er det strømlinje kun fram til Bårdshaug stasjon. Sporet er delvis asfaltert ned på Orkanger, og blant annet (det tomme) Lidl-bygget er bygd inntil traséen.

Men den største utfordingen vil trolig bli kryssinger både ved Shell og ikke minst i den kaotiske trafikkmaskina ved Lidl-bygget.

I tillegg kommer sporet midt mellom to tette veikryss på Hov før det fortsetter mellom boligene på Dordihaugen (bildet under).

04062009104_1.jpg

 

 

Publisert 04.06.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse