Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil bygge boligblokker bak Orkdal sparebank

02062009089_1.jpgFirmaet Vormstad Utbyggingsselskap AS (VUS) ønsker å bygge to blokker med til sammen 15 leiligheter rett bak Orkdal sparebank (bildet). Ett av byggene blir på fire etasjer, dersom kommunen innvilger søknaden. Det krever dispensasjon. Reguleringsplanen setter en maks-grense på tre etasjer. VUS må også ha dispensasjon fra byggeforbudet.

Ifølge planene blir det parkering i kjeller, kontor/forretning i første etasje og leiligheter over der. Den ene bygningen er altså planlagt i fire etasjer, og den andre i tre.

VUS må i første omgang få dispensasjon fra byggeforbudet som er innført i forbindelse med Orkdal 2040. Rådmannen ber politikerne si nei, særlig fordi tomta ligger i et av de mest aktuelle områdene for sentrumsutvikling - nemlig ved Sæther/Rømme.

Argumentet er nok en gang at det er vanskelig å lage en helhetlig plan hvis deler av det mest sentrale planområdet  samtidig bebygges.

VUS argumenterer slik for å få tillatelse til å starte bygging allerede i sommer eller i høst:

* Tomta er inneklemt og bygging vil ikke gjøre noe fra eller til for Orkdal 2040.

* Det er lav byggeaktivitet nå, og dermed ledig kapasitet hos entreprenørene.

VUS holder også muligheten åpen for å få inn en "hemsetasje" over øverste etasje.

02062009093_1.jpgDe planlagte blokkene kommer litt sør for dette såkalte "posthuset" med leiligheter (bildet til høyre).

VUS ber om rask behandling. Saken kommer opp i hovedutvalg for forvaltning onsdag 10.juni.

Rådmannen anbefaler å ta stilling til byggeforbudet før man eventuelt vurderer søknaden om å bygge i fire etasjer.

 

Publisert 02.06.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse