Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

For dårlig luft på Orkanger u-skole

Uskolen1_2.jpgInnelufta er for dårlig ved Orkanger ungdomsskole. På seks av ni rom holder ikke luftkvaliteten mål, trass i at skolen er nesten ny. Det viser målinger gjort av HMS-tjenesten (helse, miljø, sikkerhet) i Orkdal. FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) er bekymret.

FAU peker på to forhold i et vedtak som nylig ble fattet:

* Risikoen for helsemessige plager blant elevene.

* Det faktum at Orkdal kommune har som mål å bli en av landets ti beste skolekommuner innen 2012.

Den ambisjonen mener FAU ikke harmonerer med slett arbeidsmiljø i form av kritikkverdig inneklima.

Ledelsen ved skolen skal ta problemet opp med ledelsen i Orkdal kommune. I tillegg ber FAU om at rektor sørger for å kostnadsberegne en oppgradering av ventilasjonsanlegget.

FAU ved Orkanger ungdomsskole er dessuten bekymret for ressursene ved skolen, går det fram av vedtaket. Neste års budsjett blir knapt. Da får skolen færre delingstimer.

Også sett i lys av budsjettsituasjonen stiller FAU seg undrende til Orkdal kommunes målsetting om ganske raskt å bli en av landets ti beste skolekommuner.

Orkanger ungdomsskole har 240 elever og 23 lærere, ifølge skolens egen hjemmeside.

 

Publisert 28.05.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse