Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 26. april 2023

Til stede: Geir, Vidar, Arve, Sissel, Jan Aage, Olav, Hege

1. Godkjenning referat forrige møte.

2. Status dugnad 29.april:
- Oppmøte 10.00, nordenden.
- Olav sender oversikt til lagleder om utstyr, og instruks om arbeidsoppgaver.
- Styret foretar en inspeksjon i Hermetikken. Flåtene må ut, og noe renovering er nødvendig. Benker settes ut, og mælen mot Hermetikken må ryddes.
-Olav varsler kommunen om dugnaden, sånn at avfall blir hentet.

3. Bestilling sand: 
Det gjenstår fremdeles å få klarsignal fra kommunen.

4. Gammelosen og bading 2023.ref. reportasje avisa ST: 
Det er avdekket kloakkforurensning, og det kreves bedring i prøveresultatene for at det skal gis klarsignal om bading.

5. Økonomi: 
- Vi har ikke mottatt tilbakebetaling fra Joplassen vel. Olav purrer.  
- Kasserer rapporterer om god økonomi.

6. Medlemskontigent:
Giroer er klare, og hentes hos Møbelringen. Samme rodefordeling som ved kalendersalg. Vidar henvender seg til bedriftene. Deles ut før St. hans.

7. Benker i sentrum. 
Utplasseres av ansatte hos Møbelringen.

8. Invitasjon Byfest 24/6.
Enighet i styret om at vi ikke stiller på denne.

9. Eventuelt
- Jarl Solligård har stilt seg disponibel til å være med å utføre praktisk arbeid for OV.
- Olav har gitt beskjed til OIF om at planlagt arbeid med sti fra Perbakkan til Joplassen er innstilt fra  vår side.
- Vi har mottatt tilbud om oppgradering av hjemmesida vår. Vi overlater til Hans og vurdere tilbudene.
- Arve søker om momskompensasjon. Frist: 1.juni.
- Olav har sendt henvendelse til Arnfinn Sætre ang. bilder til infotavler. Har ikke fått svar, ringer for å få dette avklart.
- Neste styremøte: 23.mai. Planlegging av familiedag i Hermetikken m.m.

ref.
Hege Berg 

Publisert 02.05.2023


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse