Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 8. november 2022

Sted: OIFs Klubbhus.

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Anita Holten, Vidar Liøkel.

1. Referat forrige møte
Vedtak: Referat fra møte 27. september godkjent.

2. Kalender 2023, status og fordeling av roder
Informasjon om roder sendt styremedlemmene i e-post.

3. Julemarked lørdag 26. november
Gjennomgang  av oppgaver:
- Julegran er skaffet
- Vi avventer henvendelse fra sentrumsforeninga om mulig hjelp til rigging

4. Turstien Nerviksbakkan-Joplassen/Lysthusflata
Olav Rostad orienterte etter befaring 27. oktober. Per Johan Sæterbakk og Bjørn Krokdal gruser opp innen mai 2023. Ingen sikring langs fossen.

5. Forskjønning ved kapellet
Vedtak: Orkanger Vel finansierer blomsterurner, benk og en andel i to lyspunkt ved parkeringsplassen. Olav Rostad innhenter kalkyle og vi sender formell henvendelse til Orkanger menighetsråd om et spleiselag for belysning.

6. Økonomi
Arve Holmeng orienterte.
God økonomi. Nesten 15 000 kr i minnegave i oktober.

7. Gammelosen, kloakkforurensning og påslipp fra Isfjord Norway
Hans Kringstad orienterte: Orkland kommune leter etter feilkoblinger på kloakknettet, men avviser at fettholdig avløpsvann fra Isfjord kan komme inn i Gammelosen annet enn ved driftsstans på renseanlegget. Erkjenner imidlertid påslipp av store mengder avløpsvann fra Isfjord som ikke er renset som forutsatt fra bedriften. Spørsmål: Kan avløpsvann fra Isfjord flyte opp selv om det slippes på stort dyp, siden fett flyter? Prøve er nå tatt fra forurensing i Gammelosen. Saken følges fortsatt opp politisk av Småbylista.

8. Eventuelt
- Skateparken: Kommunen har fortsatt ikke iverksatt tiltak avtalt på befaring 14. september. Det gjelder flytting av rampe som er feilplassert og etablering av lyspunkt.
- Frelsesarmeen: Orientering før styremøtet fra Orkanger Aktivum og Orkanger historie om mulig samarbeid mellom flere frivillige organisasjoner for å leie Frelsesarmeen. Orkanger historie har akutt behov for nye lokaler og det er ønskelig å få aktivitet inn i huset som står tomt etter salg til private. 
Konklusjon: Orkanger Vel ønsker ikke å gå inn som leietaker, men er positiv til å støtte med et engangsbeløp for eksempel som bidrag til kjøp av varmepumpe.

 

Publisert 10.11.2022


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse