Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 18.mai 2022

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Anita Holten, Sissel Moldjord, Vidar Liøkel, Hege Berg, Thor I. Halvorsen.
Forfall: Jan Aage Mortensen

Sakliste
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: Referat fra møte 29. mars godkjent

2. Økonomisk status
Kasserer orienterte:
God økonomi, medlemskontingent kommer inn etter utdeling av giroer.

3. Søknad mva-kompensasjon
Kasserer orienterte: Leverer søknad innen frist 1. juni. Søker om kompensasjon tilsvarende anslagsvis 16 000 kr.

4. Status skilttavle Nerøra
Hans orienterte:
Skilt satt i bestilling via Alldesign. Pris komplett bøyleskilt 37 890 pluss frakt:
- Skiltramme lakkert aluminium kr 27.990.
- Plateskilt 200 x 200 cm 2 stk 3 mm alu-panel (monteres så det blir 2-sidig)  kr 9.900,-
Alldesign tar ikke betalt. Orkland kommune setter opp skilt. Har ikke fått dato for levering, men bør gå greit innen Orkanger-dagen

5. Status utdeling av giroer
Rode 1 utelatt ved en misforståelse. 
Rundhaugen/Damman mangler.
Vidar tar begge områder.           

6. Status skateparken
Hans orienterte:
Skateparken på plass. Marius Asphaug er interessert voksen som har engasjert seg. Er enig med oss i at to problemer må løses:
1) Grus på asfalt. 
Dario Leko har svart at kommunen ordner, kjører trolig på jord og sår til.
2) Elementene er ikke optimalt plassert, og det ene står løst. 
Dario sier at de er plassert i henhold til tegning, men det stemmer ikke helt ifølge Asphaug. Jeg har foreslått at Dario/Marius foretar befaring før evt flytting av noen elementer. Positivt fra Marius, ikke svar fra Dario foreløpig.
En liten justering kan også gi rom for å få inn en ekstra rampe.
Vedtak: Olav kontakter Terje Sletvold i Orkla sparebank om oppmaling av rampene.

7. Tursti Nerviksbakkan-Joplassen
Hans orienterte:
Har purret på OIF. Daglig leder er på saken, de har ATV med henger. 
Ønske fra oss om utbedring på forsommeren.
Montering av enkelt rekkverk: Enten dugnad i regi av Orkanger Vel eller vi spør støttespillere om hjelp.

8. Orkanger-dager/familiedag søndag 26. juni
Hele styret kan stille.
Ansiktsmaling: Thor I. skaffer maler. Vi har nødvendig utstyr.
Natursti: Thor I. sjekker om vi kan låne av u-skolen.
Innkjøp: Hege.
Alle tar med 1,5 l vaffelrøre.
Geir koordinerer ved behov.

9. Ansvarsliste Gammelosen i sommer
Rydding av strender
Nordenden: Anita og Hans
Sørenden: Geir, Vidar og Arve
Stamp i Hermetikken
Geir kontakter ReMidt om tømmerute og evt ekstra stamp

10. Eventuelt
Høringsuttalelse arealdelen, sentrumsplan for Orkanger. Vi sender uttalelse etter at vedtak foreligger 25. mai. Sentrumsutvikling og buffere mellom bolig og industri viktige tema, bla bolig eller grønnstruktur i Moan og mulig utbygging av søndre del av Thamshavn næringspark nær Nerøra/modellhusene i Thamshavnbakken.

 

Publisert 21.05.2022


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse