Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmøteprotokoll Orkanger Vel 2022

Årsmøte i OIFs Klubbhus 29.03.2022 kl. 19.00. Ni frammøtte medlemmer.

Sakliste:

1. Valg av møteleder og sekretær
    Møteleder: Geir S. Knutzen. Sekretær: Hans Kringstad.

2. Godkjenning av innkalling
    Godkjent. Innkalling annonsert på egen nettside og på 
    Facebook innen fristen og gjentatt senere.

3. Valg av to personer til å skrive under protokollen
    Marit Mjøen og Knut Even Wormdal valgt.

4. Årsmelding
    Godkjent.

5. Regnskap med revisjonsberetning
    Godkjent. Oppdatert utstyrsliste skal legges som note til 
    regnskapet.

6. Disponering av underskudd/overskudd
    Vedtak: Overskudd overføres til egenkapital.

7. Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter
    Vedtak: Kontingent for enkeltmedlemmer/husstander holdes 
    uendret på kr. 200. Medlemskontingent for bedrifter settes til
    kr. 500.

8. Innkomne forslag 
    Ingen innkomne forslag

9. Budsjett
    Godkjent med følgende endringer: Inntekt på 150 000 som    
    støtte til innkjøp av sand tas inn. Kostnad på 10 000 til 
    Trivselsprisen tas ut. Resultat minus 143 500.

10. Valg
      Leder: Olav Rostad, ikke på valg.
      Nestleder: Geir Knutzen, 2 år gjenvalg
      Sekretær: Hans Kringstad, ikke på valg.
      Kasserer: Arve Holmeng, 2 år gjenvalg
      Styremedlem: Jan Aage Mortensen, ikke på valg.
      Styremedlem: Sissel Moldjord, ikke på valg.
      Styremedlem: Anita Holten, 2 år gjenvalg
      Styremedlem: Sissel Moldjord, 2 år gjenvalg
      Varamedlem: Hege Berg, 2 år gjenvalg.
      Varamedlem: Vidar Liøkel, ikke på valg.
      Varamedlem: Thor I. Halvorsen, ikke på valg.
      
      Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Jens Ustad, ikke på 
      valg.

 

Publisert 30.03.2022


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse