Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 23. februar 2022

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Hege Berg, Thor I. Halvorsen, Vidar Liøkel.

Forfall: Arve Holmeng, Sissel Moldjord og Anita Holten.

1. Godkjenning referat
Vedtak: Referat fra styremøte 26. januar godkjent.

2. Innkjøp av sand
Fornyet søknad om 150 000 kr i støtte sendt til kommunen 27. januar. Foreløpig ikke svar, ingen politisk behandling. Enighet i styret om at vi må etterfylle sand på strendene i år. Orkla Mardahl stiller med mannskap og utstyr, og stiller deponi til disposisjon. Orkanger Vel må betale selvkost for mannskap, alt annet er gratis.
Vedtak: Jan Aage bestiller sand for levering i april/mai.

3. Status valg til årsmøtet
Olav orienterte: 
Alle styremedlemmer på valg tar gjenvalg.

4. Søknad skiltportal
Hans orienterte: 
Ny forespørsel sendt Orkland kommune 7. februar om plassering i krysset Thamshavnveien/Bekkfaret, størrelse på tavle og bruk av symboler. Foreløpig ikke svar.

5. Forberede årsmøtet
Regnskap: Ikke ferdig
Årsmelding: Forslag ferdig.
Budsjett: Forslag ferdig.
Vedtak om følgende endringer:
- Trivselsprisen 10 000 tas ut, ingen tildeling i 2022
- Trykksaker reduseres til 5000
- Opprusting tursti Nerviksbakkan tas inn med 20 000
- Skiltportal Nerøra tas inn med 20 000
- Materiell Gammelosen 100 000 endres til Materiell Gammelosen/Nerviksfjæra 100 000

6. Eventuelt
- Nerviksfjæra: Orientering med spennende planer fra Orkanger Aktivum. Orkanger Vel innstilt på å ta en rolle i utvikling av området.
- Skateparken: Henvendelse fra kommunen/Dario Leko med spørsmål om å godkjenne landskapsarkitektens forslag til innbyrdes plassering av ramper. Svar fra oss at vi ikke kan ta stilling til annen plassering enn før pga sikkerhet og bruksverdi. Fagfolk må vurdere dette. Anbefaler kommunen å ta kontakt med Skatelogic, som tegnet ut parken. Foreløpig ingen respons. Oddvar Kjøren (Ap) ba om status på siste møte i Hovedutvalg teknikk. Kommunen bekymret for ujevnheter; vanndammer på asfalten ved nedbør.
- Renovasjon Hermetikken: Orkanger Vel blir belastet faktura i tillegg til at vi frakter dunker opp til vegen manuelt for tømming. Vi søker om at Orkland kommune dekker kostnadene.
- Dugnad Gammelosen: Foreløpig dato lørdag 30. april.

Neste styremøte:
Tirsdag 29. mars kl. 18 i OIFs klubbhus før årsmøtet 

 

Publisert 06.03.2022


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse