Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 20. april 2021

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Anita Holten, Jan Aage Mortensen, Sissel Moldjord, Vidar Liøkel, Hege Berg, Thor Halvorsen.

Sakliste
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra styremøte 24. mars godkjent.

2. Dugnad i Gammelosen
Godt oppmøte på dugnad 17. april. Strendene i nordenden ryddet og ei utrangert flåte dratt på land. Orkland kommune har kjørt flåta og det som lå igjen etter dugnaden til Hamos.
Jan Aage tar ansvar for å hente flåta som ligger på øya og for å montere ny flåte.

3. Benker og bord i Gammelosen
Ansvar: Geir.

4. Informasjon om Orkanger Vels aktiviteter
Omtale av dugnaden i ST og fin respons på Facebook. Vi følger opp på samme måte ved senere aktiviteter.

5. Trivselsprisen
Vidar bestiller plakett.

6. Benker i sentrum
Ansvar: Olav og Thor.

7. Eventuelt
Blomster: Alt i rute, hagelag og sentrumsforening har hatt møte.
Skilttavle: Avventer nytt forslag. Innspill fra styret om at Gammelosen bør inn foran badesymbol. Kan Thamshavn stå på egen stolpe?
Turstien Nerviksbakkan-Joplassen: Olav har purret på Rosenvik. Aktuelt med en enkel dugnad.
«Brødrene Gammelosen»: Ralf Dyrseth overtar for Jan Erik Bach som kontaktperson.
Salg av kanoer og kajakker: Orkanger u-skole får tre kanoer. Vi beholder to kanoer til familiedag mv og selger overskytende for å frigjøre plass i bua.
Hermetikken: Bør ha befaring for å se bla på reparasjon av hinderløype. Medlemmene i styret kan foreslå nye tilbud for økt aktivitet i Hermetikken, for eksempel trampoline i bakken.

Neste styremøte: 25. mai kl. 19.15 hos Møbelringen. 

 

Publisert 26.04.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse