Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 10. mars 2021

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Anita Holten, Sissel Moldjord, Vidar Liøkel.
Forfall: Grethe Gravrok Sand, Bjørn Haugen.

Sakliste:
1. Godkjenning av referat 10. februar 2021
Vedtak: 
Referat godkjent.

2. Eiendeler, gjennomgang før godkjenning
Olav Rostad har utarbeidet liste over eiendeler. Styret anslår en verdi på nærmere 400 000 kr med tanke på balansen til årsregnskapet.

3. Status styre, valg på årsmøtet
Olav Rostad orienterte: 
Thor Ingar Halvorsen og Hege Berg har takket ja til å gå inn som varamedlemmer etter Grethe Gravrok Sand og Bjørn Haugen. Alle andre tar gjenvalg. Hege Berg foreslås valgt for ett år for å sikre at cirka halvparten av styret velges årlig.

4. Årsmelding, budsjett og regnskap
Vedtak: 
Årsmelding: Forslag er godkjent.
Budsjettforslag: Godkjent med et underskudd på 57 100 kr.
Regnskap er under arbeid hos regnskapsfører.

5. Eventuelt
- Sandleveranse 2022: Jan Aage venter på tilbakemelding fra leverandør
- Skilttavle ved Coop Extra: Hans venter på forslag fra Kajsa Selvnes
- Plakett til trivselspris: Vidar hører med leverandør
- Giroer for medlemskap: Hans bestiller 2000 stk hos Orkla Grafiske

Neste styremøte: 24. mars kl. 18.00 i OIFs Klubbhus, en time før årsmøtet.

 

Publisert 11.03.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse