Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Klart for årsmøte i Orkanger Vel for 2020

DSC_0052.JPG

Orkanger Vel har årsmøte i OIFs klubbhus onsdag 24.mars kl. 19.00. Alle med hjerte for stedet er velkommen. For å stemme må du betale medlemskontingent på 200 kroner.

Det håper vi flere gjør i 2021 enn i 2020. Orkanger er en liten by. 276 tegnet støttemedlemskap i fjor. Medlemskontingenten er en av foreningas viktigste inntektskilder. Du får ingen plikter, men er til god hjelp.

Vipps 200 kr til 112615 eller overfør til konto 4270 32 32226.

Må kjøpe sand fra Bergen
Det er ikke hyggelig å mase om penger. Smittevernhensyn gjorde imidlertid at vi mistet inntekter på bla kalendersalg samtidig som vi seinest neste år må ta ei stor investering i mer korallsand til Gammelosen. Det er dyrt fordi nærmeste konsesjon for uttak av sand ligger utenfor Bergen.

Medlemstallet har vært mye høyere enn dagens knapt 300.

Forslag innen 10.mars
Årsmøtet skal behandle vanlige årsmøtesaker og valg. Styret - som valgkomite - har god kontroll på valgene. Forslag til årsmøtet må sendes styret@orkangervel.no  innen 10. mars.

Investeringer 
Avlyste arrangement og redusert aktivitet preget korona-året 2020, men mye skjedde likevel. Gammelosen har trolig vært mer brukt enn noen gang før. 

- Ny badeflåte til 50 000 kr ble en suksess etter et tidlig havari. Brann og redning Orkland berget doningen.
- Vi har kjøpt båt med motor/henger til bruk ved arbeid ute på vannspeilet(15 000).
- Vi har investert i fliskutter, først og fremst for rydding i arboretet i Hovslund (18 000). 
- Vi har støttet oppgradering av Ulvåshytta økonomisk og bidratt med penger for å gjøre marka mer tilgjengelig bla med klopper over Lysthusflata.

Dugnad
Velforeninga arrangerte vårdugnad, samling for "Brødrene Gammelosen" og andre dugnadsfolk, og vi sto for julegran og julegrantenning på torget som vanlig. Det er også i 2020 gjort en kjempeinnsats i Gammelosen

Vi startet samarbeid med Orkla Industrimuseum og en entreprenør for å lage gangveg langs jernbanelinja på Orkanger. Orkland kommune har overtatt ansvaret for å utrede tiltak der.

Ulvåsmarka
Velforeninga skal ruste opp øvre del av turstien mellom Nerviksbakkan og Joplassen. Dette er nå den eneste bilfrie atkomsten til marka, og den skal bli fin å bruke.

Marker 24. mars kl. 19 i kalenderen hvis du vil delta på årsmøtet i Orkanger Vel i OIFs klubbhus.

Styreleder er Olav Rostad, mens Geir Knutzen er nestleder. 

 

Publisert 02.03.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse