Besøkstall

41 302 denne måneden

32 817 967 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 10. februar 2021

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Bjørn Haugen, Vidar Liøkel.
Forfall: Grethe Gravrok Sand og Anita Holten.

1. Referat forrige møte, 11. november 2020
Vedtak:
Referat godkjent

2. Status kalendersalg/økonomi
Arve Holmeng orienterte.
Det er registrert betaling for 335 av 500 kalendre. Et mindre restopplag er igjen. Netto inntekt ca. 23 000.
Hans legger ut sak på Facebook med høflig påminnelse.
Enkelte klager på liming. Vi bør gå tilbake til perforering og stift igjen, selv om det koster litt mer.
Saldo ca. 480 000 kr.
Vedtak: 
Tatt til orientering.

3. Jernbanetraseen
Forslag fra det politiske flertallet i Orkland kommune om at rådmannen utreder jernbanepark med traseen som gangveg ble vedtatt i kommunestyret i desember.
Vedtak: 
Vi avslutter arbeidet med å kostnadsberegne og finne tekniske løsninger, og avventer kommunens utredning.

4. Budsjett 2021
Styret satte opp skisse til budsjett. Noen momenter fra diskusjonen:
Momskompensasjon for innkjøp av badeflåte og fliskutter, totalt ca. 70 000.
Tursti Joplassen: Må settes i stand.
Gammelosen: Tak på scenen og kiosken ferdigstilt i 2020, men stort behov for videre vedlikehold og oppgradering.
Innkjøp av sand ikke nødvendig før i 2022, men vi forsøker å inngå avtale allerede i år.
Skilttavle i krysset ved nye Coop Extra.
Vedtak: 
Kasserer lager budsjettforslag til årsmøtet.
Jan Aage Mortensen avklarer betingelser for 2022 med leverandør av sand.

5. Årsmøte og valg
På valg: Olav Rostad, Hans Kringstad, Sissel Moldjord, Jan Aage Mortensen, Bjørn Haugen, Grethe Gravrok Sand, Vidar Liøkel.
Ikke på valg: Geir Knutzen, Arve Holmeng, Anita Holten.
Olav, Hans, Jan Aage og Vidar tar gjenvalg. Bjørn tar ikke gjenvalg.
Sissel og Grethe får tilbud om valg for ett for at vi skal oppfylle vedtektenes mål om en fordeling av valg annethvert år som sikrer god kontinuitet. Olav tar kontakt med Sissel og Grethe.
Vedtak: 
Årsmøte blir holdt i OIFs klubbhus 24. mars kl. 19.00. 
Geir reserverer lokalet.
Olav gjør klar materialliste til årsmelding.

6. Frivillighetskonferanse på rådhuset 25. mars
Vedtak: Geir deltar for Orkanger Vel dersom arrangementet blir gjennomført.

7. Eventuelt
Ulvåsveien
Vi protokollfører med dette vedtak per e-post 14.januar 2021 om å støtte OIF med 50 000 kr for å sikre åpen Ulvåsvei vintersesongen 2021.  

Salg av kanoer/kajakker
Vi legger tre av seks kanoer og vester ut for salg på finn.no i april for å få bedre plass i bua.
         
Skilttavle
Portal som viser til bla Nerøra, Terna, Gammelosen og sentrum i kryss 
Trondheimsveien/Thamshavnveien ved nye Coop Extra. Hans kontakter Kajsa, Ingunn Aspli og Øyvind Neraas

Neste styremøte: 10. mars kl. 19.15 hos Møbelringen.

 

Publisert 11.02.2021


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse