Besøkstall

40 690 denne måneden

21 871 808 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 14. oktober 2020

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Anita Holten, Sissel Moldjord, Vidar Liøkel.
Forfall: Grethe Gravrok Sand, Bjørn Haugen.

1. Referat styremøte 2. september
Vedtak: Referat godkjent.

2. Forberede kalender 2021
Hans orienterte. 
Vedtak: Vi bestiller 600 stk. Hans ber om pristilbud fra Orkla Grafiske og bestiller bilder.

3. Klargjøre Gammelosen mm for vinteren.
Benker settes under tak. Benker i Orkdalsveien settes på Nedre Rømme.
Vedtak: Olav tar ansvar for benker i sentrum. Vidar og Geir tar ansvar for benker i Gammelosen.

4. Status tursti Perbakkan
Olav orienterte om møte med Joplassen Vel. Ca 65 000 kr gjenstår av bevilgning på 100 000 fra Orkanger Vel og 100 000 fra Orkdal kommune for å oppgradere eksisterende tursti. Enighet om at restmidler brukes på denne mens Joplassen Vel arbeider videre med en ny trase.
Vedtak: Orkanger Vel oppgraderer nedre og øvre del av strekningen som ikke er utbedret. Duk og grusing mest aktuelt, mye kan trolig gjøres med en firehjuling. Olav innhenter pristilbud fra Rosenvik, Orkdal Bygedeservice og evt flere som har egnet utstyr.

5. Status gangvei jernbanetrase
Hans og Olav orienterte om planer for å lage gangvei i jernbanesporet fra Franslykkja til Hov. Alle tiltak langs den fredede strekningen må godkjennes av antikvarisk myndighet og være reversible.
Vedtak: Olav tar kontakt med Mardahl Maskin med sikte på å lage en teknisk beskrivelse som grunnlag for å søke tillatelse til tiltak. 

6. Eventuelt
Julegrantenning: 
Orkanger Sentrumsforening arrangerer julemarked lørdag 28. november. Vi tenner julegrana samme dag. Ingen gange rundt treet av smittevernhensyn, men aktuelt å markere med tale og nedtelling. Vi vurderer underholdning mv senere.
Flishogger:
Er innkjøpt. 
Sosialt: 
Samling for «Brødrene Gammelosen» og andre hjelpere på O75 fredag 23. oktober kl. 19.00.

Neste styremøte: Onsdag 11. november kl. 19.15 hos Møbelringen.

 

Publisert 19.10.2020


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse