Besøkstall

40 690 denne måneden

21 871 808 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 23. juni 2020

Styremøte tirsdag 23. juni 2020 hos Møbelringen

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Arve Holmeng, Hans Kringstad, Sissel Moldjord, Jan Aage Mortensen, Vidar Liøkel.
Forfall: Anita Holten, Bjørn Haugen, Grethe Gravrok Sand.

1. Godkjenning referat forrige møte
Vedtak: Referat godkjent.

2. Vaktliste Gammelosen, sommeren 2020
Vedtak: Geir tar kontakt med Retura for fast ukentlig tømming torsdager i Hermetikken og sørenden. Kontakt 72486770, st-post@retura-st.no.
Nordenden: Anita og Hans fordeler ansvaret.
Hermetikken og sørenden: Hver enkelt gir Olav beskjed om hvilke uker de har anledning. Oppgaven her er å rydde strendene og flytte søppelstamper opp til veien begge steder seinest torsdag morgen.

3. Erfaringer badeflåte
Det ser ut til å gå bra etter kantringa første helga. Tilbud fra Gjølme sementvarefabrikk om flere lodd. Vi avventer.

4. Oppfølging tursti Nerviksbakkan-Joplassen-Buvikløypa
Hans orienterte: Har kontaktet Bjørn Krokdal og Per Johan Sæterbakk i OIFs stikomite. De setter stor pris på støtte til å utbedre traseen Nerviksbakkan-Buvikløypa. Ønsker å prioritere Lysthusflata. Kostnadsoverslag inkludert skilt er 6000 kr.
Øvre del av Nerviksbakkan-Joplassen er viktig å utbedre. Stikomiteen har ikke tid til å ta denne nå, men bidrar muligens med beskrivelse av tiltak og et enkelt kostnadsoverslag, Har også vært i kontakt med Elisabeth Aae i Joplassen Vel. Venter på tilbakemelding på om de har noen som kan lede og koordinere dugnad. 

Vedtak: Orkanger Vel bevilger 6000 kr til OIFs stikomite for utbedring av tursti over Lysthusflata.


5. Innkjøp båt og fliskutter
Vedtak: Jan Aage får fullmakt til å kjøpe båt med henger og motor til maksimum 15 000 kr. og fliskutter for ca 20 000 kr.

6. Trivselspris
Vedtak: Utsettes til 2021 og legges inn i programmet til Orkanger-dagene.

7. Gjennomgang eiendeler
Solveig Kjønli har laget utstyrsliste med oversikt over eiendeler bla fordi årsmøtet vedtok at større aktiva må inn i balansen. Olav oppdaterer og ber regnskapsfører anbefale hva som bør inn i balansen for nedskriving.

8. Eventuelt
Landgangen i Hermetikken: Vidar har reparert stupeplatting. Bærende rekkverk er ødelagt. Vi må trolig kjøpe ny neste år. Jan Aage/Olav sjekker muligheten for midlertidig reparasjon.

Ungdom vil donere penger til sklie på badeflåte: Flåta vi har er ikke dimensjonert for dette.

Ryddedugnad, trær og røtter: Vidar og Geir tar østsida. Olav hører med August Maalø om kommunen kan ta ansvar for vestsida, der det trengs motorsag og traktorhenger, eventuelt sjekke pris med Rosenvik.


Neste møte: 1. september kl.19.15 hos Møbelringen.


 

Publisert 23.06.2020


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse