Besøkstall

55 636 denne måneden

11 243 015 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 26. mai 2020

Sted: OIFs klubbhus.
Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Solveig Kjønli, Hans Kringstad, Jan Aage Mortensen, Bjørn Haugen og Vidar Liøkel.

1. Godkjenning av referat
Referat fra styremøte 3. mars godkjent.

2. Status økonomi
God økonomi. Innkjøp av badeflåte 46 000 største enkeltinvestering hittil i år.

3. Status utdeling giroer medlemskontingent
Rodene er dekt. Noen giroer igjen, Vidar tar en runde sør for Bårdshaug.

4. Utsetting av benker Orkanger sentrum/Gammelosen
Benker utplassert i Orkanger sentrum, Gammelosen gjenstår.

5. Utsetting av ny badeflåte, fjerning av de gamle flåtene
Olav Rostad kaller inn og koordinerer, Jan Aage Mortensen skaffer utstyr.
Olav Rostad purrer på kommunen for hjelp til å fjerne de tre gamle flåtene.

6. Sand i Gammelosen
Nyhus flytter sand fra sørenden til Hermetikken og stranda i nordvest.

7. Orkangerdager, byfest/familiedag
Vi avventer informasjon; når/om arrangementet blir gjennomført

8. Eventuelt
Innkjøp av båt
Vedtak: Jan Aage Mortensen får fullmakt til å kjøpe båt for inntil 15 000 kr.
Videre utbedring tursti Nerviksbakkan-Joplassen
Vedtak: Settes på saklista til neste styremøte, Hans Kringstad tar kontakt med Bjørn Krokdal i OIFs stikomite.
Innkjøp av fliskutter
Vedtak: Settes på saklista til neste styremøte, kostnad 17-19 000..
Rekkverk på rullestolrampe blir reparert, ansvar; Jan Aage.
Trivselspris: Settes på saklista til neste styremøte.

Neste styremøte 23. juni kl. 19.15 hos Møbelringen.

 

Publisert 27.05.2020


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse