Besøkstall

120 701 denne måneden

18 578 274 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Noe av det Orkanger Vel gjorde i 2019

DSC_0032.JPG

Orkanger Vel har årsmøte hos Møbelringen tirsdag 24. mars kl. 19.15. Her kan du lese noe av det velforeninga gjorde for Orkanger i 2019. Vi har konkrete planer for 2020, blant annet et nytt tilbud i Gammelosen. Støtt oss ved å bli medlem:

200 kr til konto 4270 323226 eller Vipps 112615. Husk navn.

Vi hadde 213 medlemmer i fjor, men Orkanger fortjener at mange flere støtter arbeidet. Her kan du lese kort om noe av det Orkanger Vel gjorde i fjor:

Forslag til Årsmelding for 2019


Styret har bestått av:
Leder: Olav Rostad
Nestleder: Geir Knutzen
Sekretær: Hans Kringstad
Kasserer:  Solveig Kjønli
Styremedlemmer: Sissel Moldjord, Harald Aspen, Jan Aage Mortensen

Varamedlemmer: Grethe Gravrok Sand, Bjørn Haugen, Vidar Liøkel
Revisorer: Knut Even Wormdal og Arnt Ustad
Valgkomité: Styret har fungert som valgkomité

Styremøter
Det har vært åtte ordinære styremøter i perioden. Blant sakene:
* Samarbeid med Joplassen Vel om snarvei Nerviksbakkan-Joplassen.
* Rydding og vedlikehold av arboretet i Hovslund.
* Diverse innkjøp; stoler, bord, lysslynger mv.
* Reetablering av skatepark og BMX-bane; kommunen ble ikke ferdig i 2019 som planlagt.
* Samarbeid med Orkanger Sentrumsforening. Hans Kringstad er velforeningas kontaktperson.

Annen aktivitet
27. april arrangerte Velforeninga vårdugnad i Gammelosen. Vi har et godt samarbeid med dugnadsgjengen «Brødrene Gammelosen» i sommerhalvåret.
22. juni deltok Orkanger Vel med stand på Byfesten, der vi arrangerte lokal quiz med premier og inviterte folk til å foreslå gode tiltak på Orkanger.
23. juni gjennomførte vi den tradisjonelle Familiedagen i Gammelosen som avslutning på Orkanger-dagene.
4. oktober inviterte velforeninga dugnadsgjengen i Gammelosen til middag og sesongavslutning på O75.
7. desember sto Orkanger Vel som vanlig som medarrangør ved julegrantenninga på torget. I år flyttet vi arrangementet fra første søndag til andre lørdag i advent slik at det inngikk i Orkanger Sentrumsforenings julemarked denne dagen. Samarbeidet løftet både julemarkedet og julegrantenninga. Nytt av året var blant annet ildsjonglør, ponniridning og lesestund på biblioteket. Ved å legge arrangementet til en lørdag bidrar vi også positivt til næringslivet i gata. Arrangementet var godt besøkt.

Gammelosen: I tillegg har Orkanger Vel utført faste oppgaver som å sette ut benker i sentrum og flåter i Gammelosen, og å rydde strendene gjennom badesesongen. Kiosken i Gammelosen er gjort ferdig.

Lys3.JPG

Okanger Vel sørget for vinterlys i trærne på torget i fjor.

Sentrum:
Vi har videreført spleiselaget med sentrumsforeninga og kommunen om blomsterurner i sentrum.
Etter avtale med Orkanger Sentrumsforening kjøpte Orkanger Vel lyslenker av høy kvalitet til tre trær på torget. Velforeninga har også kjøpt lyslenker til trær i Gammelosen.
Orkanger Vel har kjøpt brøyteskjær og betaler for brøyting av den nye skøytebanen på Rømmetunet. Dette er et samarbeid med Salvesen & Thams og OIF. Skøytebanen og leke- og treningsapparatene på Rømmetunet gjør Orkanger sentrum mer attraktivt.

Økonomi

Orkanger Vel har god økonomi. Saldo bankinnskudd var ca 500 000 kr ved årsskiftet. De største inntektskildene er medlemskontingent, grasrotandel og salg av kalendre.
Vi hadde 213 betalende medlemmer i 2019.
Hele opplaget på 500 kalendre gikk ut. Vi etterbestilte 30 stykker for å hjelpe folk som ikke hadde fått tak i kalender.

100 000 kr som bidrag til snarvei Nerviksbakkan-Joplassen var største enkeltinvestering. Traséen er viktig ikke bare for de nye boligfeltene, men som en bilfri atkomst til Ulvåsmarka. Den gjør det mulig å gå utenom bilvei fra Orkanger, via Buvikløypa og opp i marka.

Orkanger Vel betalte ca 50 000 kr for lys i trærne på torget. Dette er en type lyslenker som skal kunne brukes i flere år uten demontering. Orkanger Sentrumsforening dekker halvparten av kostnaden etterskuddsvis.

Drift av Gammelosen kostet ca 40 000 kr.

DSC_0002.JPG

 

Publisert 01.03.2020


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse