Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 28. januar 2020

Styremøte i Orkanger Vel 28. januar 2020 hos Møbelringen.

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Harald Aspen, Solveig Kjønli, Hans Kringstad.
Forfall: Grethe Gravrok Sand, Jan Aage Mortensen, Bjørn Haugen, Vidar Liøkel.

Sakliste:

1. Godkjenning av referat 13. november 2019
Vedtak: Referat godkjent.

2. Økonomisk status
Solveig Kjønli orienterte: God økonomi. Netto forbruk i 2019 ca 50 000 kr. Største investeringer 100 000 til tursti Joplassen og ca 50 000 til lys på torget.

3. Kalendersalg, evaluering
Olav Rostad orienterte: 530 kalendre produsert, alt solgt. 30 ekstra pga stor etterspørsel. Opplaget bør øke til 600 i år.

4. Prosjekt fjernvarme
Olav Rostad orienterte: Planene er endret, gravearbeidet vil likevel ikke berøre soltribune, tursti og jordvoll i Gammelosen.

5. Møte, Foreningen Småbyen om Nerøra 21. januar
Harald Aspen, Geir Knutzen og Hans Kringstad: Positivt møte. Varaordfører Are Hilstad møtte og var opptatt av at folk kommer med innspill til ny reguleringsplan. Nye eiere av Frelsesarmeen har kjøpt for å tilbakeføre bygget til original stil og skape aktivitet. Forslag bla om å lage aktivitetspark på den tidligere ballsletta Thamshavnbanen, feks skatepark, tennisbane. Området er eid av Salvesen & Thams men regulert som friområde.
Vedtak: Hans undersøker pris på skateramper, Geir hører med kommunen om kostnad for å anlegge tennisbane.

6. Forberede årsmøte, budsjett (aktiviteter/investeringer 2020)
Vedtak: Årsmøte blir 24. mars kl. 19.15 hos Møbelringen.
Styret foreslår å endre vedtektene på tre punkter:
- stryke at kunngjøring skal skje «via lokalavisa»
- stryke «partallsår» og «oddetallsår» under valg
- vedta at styret fungerer som valgkomite

7. Status styre

    Følgende er på valg i år:
    Nestleder Geir Knutzen, tar gjenvalg
    Kasserer Solveig Kjønli, ønsker ikke gjenvalg
    Styremedlem Harald Aspen, ønsker ikke gjenvalg
    Styremedlem Sissel Moldjord, Olav spør
    Varamedlem Bjørn Haugen, Olav spør


8. Forespørsel loddsalg, ref skriv Knut Even Wormdal

Vedtak: Orkanger Vel takker nei.

9. Årsfest

Vedtak: Vi inviterer avtroppende og nytt styre til middag i løpet i etterkant av årsmøtet. Fastsetter dato senere.

10. Eventuelt
Technip og Havna, støy og landstrøm. Hans orienterte om info fra Technip.

Neste styremøte:
Tirsdag 3. mars kl. 19.15 hos Møbelringen.

 

Publisert 29.01.2020


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse