Besøkstall

55 636 denne måneden

11 243 015 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fortsatt for dårlig ved Orkanger ungdomsskole

DSC_0005.jpg

Inneklimaet har vært for dårlig ved Orkanger ungdomsskole i flere år. Etter nye målinger krever kommunelegen tiltak. Lufta er så stinn at det kan gå utover læringsevnen. Innemiljøet kan også gå ut over elever med astma og allergi.

Orkanger ungdomsskole er en arbeidsplass for 260 ungdommer og 30 voksne. Den nyeste delen er fra 2004. Det er gjort forsøk på å bedre ventilasjonen. Likevel er inneklimaet ikke i tråd med gjeldende anbefalinger. Skolen mangler også solavskjerming.

Funn fra befaring 21. november:
* For høyt nivå av CO2 (kullos) på 11 av 12 undersøkte rom. Bare et av lærerrommene får godkjent inneluft.
* For høy temperatur på 7 av 11 undersøkte rom. Høyeste temperatur målt til 25 grader. Da var det 7 minusgrader og overskyet ute. 

Påstander om at ventilasjonsanlegget ikke fungerte skikkelig akkurat denne dagen førte til ny befaring 2. desember. Da var det 1 minusgrad og overskyet.

Funn 2. desember:
* For høyt innhold av CO2 i 13 av 17 rom.
* For høy temperatur i 9 av 17 rom.

Anbefalt temperatur i et klasserom er 19-22 grader. Den tunge, varme lufta gjør elevene trøtte og konsentrasjonen blir dårligere. Derfor er det vanskeligere å lære.

Bygde om åpen skole
Problemene har trolig sammenheng med at skolen ble bygd med store fellesarealer som senere er delt opp i tradisjonelle klasserom uten at ventilasjon mv er tilpasset. Det har vist seg vanskelig på løse i ettertid. Solskjerming er derimot et enkelt tiltak.

Kommunelegen krever at Orkland kommune har en framdriftsplan klar innen 31. mars.

 

Publisert 09.01.2020


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse