Besøkstall

153 939 denne måneden

12 304 499 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna gir opp Grønøra Øst - landstrøm forsinket igjen

med_skip.JPG

* Trondheim Havn vil ikke bygge ut Grønøra Øst (bildet) mot Nerøra likevel. Det blir for dyrt.
* Landstrøm til rørskipet Deep Energy kommer ikke på plass til spolesesongen 2020 heller. Uvisst når det skjer.

Det kom fram da havnedirektør Knut Thomas Kusslid svarte på spørsmål i Orkland kommunestyre sist onsdag. Småbylista tok opp Grønøra Øst og landstrøm. Svarene er delvis godt og delvis dårlig nytt for bomiljøet på Nerøra.

Grønøra Øst blir liggende som før
Havna har presset på i mange år for å få bygge seg 50 meter nærmere Nerøra rett utenfor Gammelosen. Planen har blant annet vært å kunne fortøye de store spoleskipene på tvers av Gammelosen ved behov. Utbygging ble godkjent av et flertall i Orkdal kommunestyre for flere år siden, men har vært omstridt særlig på grunn av:

  • Enda mer støy i det sårbare og kulturhistorisk viktige bomiljøet på Nerøra, og i det mest brukte friluftsområdet i kommunen.

  • Enda mer visuell forurensing fordi Havna ikke fant plass til effektiv skjerming i planene sine.
t__mmer.jpg

Planen var å utvide Grønøra Øst og gjøre den til tømmerkai slik som på denne illustrasjonen fra Trondheim Havn. Havna har fått tilskudd fra staten til dette, men håper å få bruke pengene på Grønøra Vest i stedet.

For dyrt
Etter årevis med utredninger og debatt slår Trondheim Havn kontra: Prosjektet er ikke rengingssvarende. Det vil koste 80 millioner å bygge ut bare 15 mål havneareal. Planen er definitivt lagt vekk, ifølge havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

Dermed gjenstår det å få Havna til å bidra med litt skjerming mot Nerøra. Egnede treslag er kartlagt i forbindelse med planen om utvidelse. Absolutt alle aktører i næringslivet sørger i dag for å ta estetiske hensyn til naboene. Grønøra Øst har alltid ligget uskjermet - trolig av gammel vane.

Deep_Energy.jpg

Sånn var det meningen at Deep Energy skulle legges i ventestilling på tvers utenfor ei havn bygd ut i retning Nerøra. Den ideen er nå lagt død.

Landstrøm er forsinket igjen

I 2017 fikk Småbylista kommunestyret med på å kreve landstrøm på Grønøra Øst (havna nærmest bebyggelsen). Landstrøm kutter utslipp av klimagasser og reduserer støy -spesielt fra spolefartøyet Deep Energy.

Trondheim Havn og TechnipFMC, som eier Deep Energy, har utsatt etablering av landstrøm på grunn av tekniske problemer og kostnader. Landstrøm var ikke på plass til spolesesongen 2019.

I februar 2019 vedtok Orkdal kommunestyre å be Havna og Technip FMC treffe tiltak for å sikre landstrøm innen våren 2020. Men heller ikke det kommer til å skje, ifølge havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

Ifølge Kusslid er partene nå nærmere en teknisk løsning og en avtale om (fordeling av) kostnader, men havnedirektøren tør ikke love at Grønøra Øst får landstrøm i det hele tatt i løpet av neste år. Enova har gitt Havna 16,3 mill. kr. i statsstøtte til landstrøm på Orkanger.

Viftedur
PS: Landstrøm vil ikke fjerne det verste støyproblemet fra Deep Energy. Det kommer ikke fra motorene, men fra vifter som avgir en lavfrekvens dur døgnet rundt vår og sommer. Det er godt dokumentert gjennom forskning at støy utløser sykdom.

uten_skjerming.JPG

Trondheim Havn er nabo til Nerøra og Gammelosen, men har aldri plantet så mye som en busk til skjerming. Kanskje kan det skje nå når det er bestemt at arealet ikke skal utvides.

 

Publisert 24.11.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse