Besøkstall

153 939 denne måneden

12 304 499 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 16. oktober 2019

Styremøte i Orkanger Vel 16. oktober 2019 kl. 19.15

Sted: Møbelringen.

Til stede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Solveig Kjønli, Hans Kringstad, Sissel Moldjord, Vidar Liøkel. Meldt forfall: Bjørn Haugen, Grethe Gravrok Sand.
Ingunn Aspli møtte for å drøfte lysfest.

Sakliste:
1. Referat forrige møte
Referat godkjent.

2. Kartlegging frivillighet, dugnadstimer i kommunen, ref skriv fra kommunen
Frivillighet Norge og Orkland kommune kartlegger frivillig arbeid. Nettbasert spørreskjema om aktivitet skal besvares i perioden 28. oktober til 11. november.
Vedtak: Olav hører med Jan Erik Bach om anslagsvis antall dugnadstimer i regi av Brødrene i Gammelosen. Hver enkelt i styret sender et anslag til Olav over dugnader og administrativt arbeid; giroutdeling, kalendersalg, strandrydding, vårdugnad, familiedag, byfest, vedlikehold i Gammelosen mv. Olav leverer samlet oversikt.

3. Referat etter møte med styret i Sentrumsforeninga 8. oktober
Hans orienterte. Innspill fra Orkanger Sentrumsforening:
Håper Orkanger Vel kan bidra økonomisk til ett eller flere tiltak som
- belysning i trær på torget
- installasjon/klatrestativ på torget
- vimpler med Orkanger-tekst
Sentrumsforeninga henter inn priser.
Vil gjerne få komme med forslag til design og farger når de røde/gule benkene skal skiftes ut. 
Mener samarbeid om blomster fungerer godt. Økonomisk spleiselag mellom Sentrumsforeninga, Orkanger Vel og kommunen. Kommunen har tatt større ansvar, ikke noe arbeid for Orkanger Vel lenger.
Lurer på om Orkanger Vel kan hjelpe til med opp- og nedrigging på julemarkedet 7. desember. Kl. 09 og kl. 15.
Vedtak: Tatt til orientering. Vi stiller med minst tre stk. til rigging morgen og ettermiddag 7. desember. 

4. Julemarked på torget 7. desember
Invitasjon fra Orkanger Sentrumsforening til å delta med kalendersalg.
Vedtak: Vi deltar ikke med egen stand.

5. Status kalender 2020
Bilder levert av Toril. B. Kyllo, Bente Kvarsnes og Arnfinn Sæthre. De er lovt noen gratis kalendre som takk. Tilbud fra Orkla Grafiske: 12 600 pluss mva for 500 kalendre.
Vedtak: Vi bestiller 500 kalendre.

6. Joplassen Vel, snarvei
Olav orienterte. Konto på 200 000 er tom. Nedre del er utbedret.
Vedtak: Olav kontakter Joplassen Vel med forslag om videre finansiering og tiltak i øver del av traseen. Salvesen & Thams, Orkla sparebank, Bjørn Krokdal i OIFs stikomite/fylkeskommunen aktuelle samarbeidspartnere.

7. Flåter neste sesong, tilbud fra leverandør
Olav orienterte. Tilbud fra Sommerbutikken på ett stykk badeplattform med stupetårn og to stk. badebrygger mv. 70 000 kr. inkl. frakt. 
Vedtak: Vi beslutter på neste styremøte.

8. Eventuelt
Lysfest og julegrantenning 
Ingrid Aspli delte tanker og ideer:
Ble ikke arrangert i 2018, for arbeidskrevende. Klager på at lys i juletreskogen ble hengende. Måtte ha lift. Lys på øya krevende, søkklastet båt. Mener må ha lys på øya og fakkelbokser rundt Gammelosen om skal ha lysfest. Lysfest ikke et julearrangement, men en begivenhet i mørketida.
- Ingunn vurderer aktuelle datoer, samarbeidspartnere og teknisk opplegg.
- Orkanger Vel tar ansvar for juletreskogen, kjøper inn belysning som ikke må tas ned, vurderer opplegg for fast strøm til øya.
Vedtak juletreskogen: Orkanger Vel kjøper inn ca. 20 lysslynger til ti trær pluss skjøteledning for inntil 10 000 kr. 
Ansvar: Sissel.

Vedtak julegrantenning: Kontakt Orkanger Sentrumsforening med spørsmål om å legge julegrantenning til lørdag 7. desember som en forlengelse av julemarkedet på torget. Orkanger Vel og Orkanger Sentrumsforening samarbeider i så fall om tiltak for å legge inn nye elementer og gjøre arrangementet mer attraktivt og gunstig for gata, for eksempel fakkeltog, ildsjonglør, hest og slede, lesestund på biblioteket, skøyter dersom is på Rømmetunet, litt utvidet åpningstid på butikker.
Ansvar: Hans.

Ingunn Aspli undersøker om vi kan få ildsjonglør og hest/slede 7. desember, og pris.

Fjernvarmeledning til Norsk Kylling
Olav orienterte: Orkland energi skal legge ledning til ny fabrikk. Soltribune må demonteres. Rørtrase trolig mellom tursti og jordvoll. Alt skal tilbakeføres slik det var. Olav holder dialog med Orkland energi for å ivareta Orkanger Vels eiendom, brukerinteressene i Gammelosen og vurdere videre forskjønnelse.

Neste styremøte: Onsdag 13. november kl. 19.15 hos Møbelringen.

 

Publisert 21.10.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse