Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fant ulovlige leiligheter på Orkanger

s__ppel_006_1.jpgOrkdal kommune har oppdaget flere ulovlige leiligheter de siste månedene. Avsløringene skyldes i enkelte tilfeller misforhold mellom antall søppeldunker og tallet på godkjente boenheter.
Nå risikerer en huseier på Orkanger både bot og andre store utlegg: Huset skal ha bare én boenhet, men har fire. Og eiendommen har ulovlige utslipp.

For snart ett år siden fikk husieren pålegg om å rense spredt avløp nær sentrum. Noen akseptabel avklaring har fortsatt ikke kommet, ifølge et brev fra Orkdal kommune.

Kommunen legger nå til grunn at utslipp fra eiendommen er lovstridig forurensing.

Kommunen legger også til grunn at det er bygd fire leiligheter i et hus som er godkjent for en boenhet. Tre leiligheter er altså ulovlige i ett og samme bygg.

Saken er gjort klar for politisk behandling 10.juni. Da blir det foreslått bruk av tvangsmulkt. Huseieren ble orientert om saksgangen allerede i februar.

Han risikerer store omkostninger både i form av bøter og eventuelt  ombygging for å gjøre leilighetene lovlige - eller tilbakeføring til én boenhet.

Lignende saker har versert i lang tid. Trusselen om tvangsbøter har presset huseiere til kostbar ombygging.

Spesielt brannforskriftene stiller strenge krav ved utleie. Nye boenheter skal godkjennes.

 

 

 

 

 

Publisert 20.05.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse