Besøkstall

153 939 denne måneden

12 304 499 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 3. september 2019

Styremøte i Orkanger Vel 3. September 2019
Hos Møbelringen kl. 19.15

Tilstede: Olav Rostad, Geir Knutzen, Solveig Kjønli, Hans Kringstad, Harald Aspen, Jan Aage Mortensen, Bjørn Haugen, Grethe Gravrok Sand, Vidar Liøkel og Sissel Moldjord.
Sakliste:

1. Økonomisk status:
Kasserer orienterte, god økonomi. 100 000 kr skal utbetales til Joplassen Vel, se neste sak.

2. Status Joplassen vel:
Geir orienterte: Elisabeth Aae i Joplassen Vel vil ta kontakt for dugnad på snarveien. De har avtale med entreprenør.

3. «Dugnad på nett»:
Olav orienterte: Orkla sparebank har ei nettside der frivillige organisasjoner kan samle inn penger til konkete formål - lokalverdi.no/orkla. Kan være en god inntektskilde for Joplassen Vel. De er varslet.
Vedtak: Vi sprer informasjon på egen nettside/Facebook når prosjektet er i gang.

4. Gammelosen 2020 (ønsker fra besøkende):
Det har kommet innspill fra brukere, stor aktivitet i badesesongen. Skal Orkanger Vel investere i ferdigproduserte flåter med god kvalitet og kassere de gamle flåtene?
Vedtak:
Olav Rostad undersøker markedet for ferdige produkter.
Jan Aage undersøker lengder og dimensjoner på rør vi kan få som flyteelement.
Vi kasserer de tre små flåtene snarest. Jan Aage undersøker om Terna vil ha dem.

5. Gjennomgang årshjul:
Vedtak: Alle sender innspill til Olav Rostad for å supplere årshjulet.

6. Evaluering Byfest/Familiedag:
Byfest: Quiz eneste aktivitet, populær. Behov for mer aktivitet og bedre profilering.
Familiedag: Dårlig vær, mindre besøk enn tidligere, men et ønsket arrangement.
Vedtak: Jan Aage undersøker pris for banner på 3 x 1,5 meter til bakvegg i paviljong og sjekker om Arnfinn Sæthre lar oss bruke bilder.
Vurdere samarbeid med Sanitetsforeninga om Kløvertrimmen, for eksempel at vi sponser premier til deltakere uavhengig av tid.

7. Infotavle fra Nord:
Hans orienterte: Småbylista fremmer interpellasjon om å skilte Nerøra som severdighet. Det blir vedtatt i kommunestyret at rådmannen fremmer sak for å få godkjent slik skilting. Neste trinn blir å avklare størrelse på tavle, innhold og få godkjent plassering. Symbol for severdighet med for eksempel teksten «Trehusbyen Nerøra» kan være ett av flere elementer på tavla. I tillegg må Statens vegvesen godkjenne skilting på E39.

8. Sesongavslutning brødrene Gammelosen:
Vedtak: Brødrene Gammelosen inviteres til middag på O75 fredag 4. oktober kl 19.00. Olav varsler Jan Erik Bach og bestiller bord.

9. Arboretet. Henvendelser fra oppsitter:
Olav orienterte: Nye klager på at trær stenger for utsikt.
Vedtak: Vidar varsler Olav om hvem som er grunneier. Grethe undersøker med Orkanger ungdomsskole om bruk av arboretet. I samråd med Reidar Omland tar vi stilling til hvilke plantede trær som kan felles. Oppsitter må i så fall besørge rydding selv.

Eventuelt
Materiell: Olav lagrer paviljong og rollup tørt ved Møbelringen og henter vester i kanobua.
Kalender: Forslag om å invitere folk til å sende inn bilder i god tid før produksjon. Ikke vent for lenge.
Kontakt Sentrumsforeninga: Styret har ingen fast kontaktperson lenger. Hans kontakter Marith Størseth om spleiselag på planting og evt andre tiltak vi kan samarbeide om.

Neste styremøte: Tirsdag 15. oktober kl. 19.15 hos Møbelringen.


 

Publisert 04.09.2019


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse